Services

Cài đặt lại hệ điều hành
200,000 VND 1 lần
D?nh cho m?y ch? v?t l? v? m?y ch? thu? ch? ??t
Chống tấn công DDOS
Giá 1 tháng - 500,000 VND/Hàng tháng
D?nh cho m?y ch? v?t l? & m?y ch? thu? ch? ??t
Email Marketing
Giá 1 tháng - 250,000 VND/Hàng tháng
D?ch v? tri?n khai th? cho KH - 30000 mails/th?ng
Giải pháp
0 VND 1 lần
NFS Backup
Giá 1 tháng - 2,000,000 VND/Hàng tháng
Remote Backup - Daily
Giá 1 tháng - 150,000 VND + 50,000 VND Thiết lập chi phí/Hàng tháng
Remote Backup - Monthly
Giá 1 tháng - 50,000 VND + 50,000 VND Thiết lập chi phí/Hàng tháng
Remote Backup - Weekly
Giá 1 tháng - 100,000 VND + 50,000 VND Thiết lập chi phí/Hàng tháng
Dịch vụ quản trị máy chủ ảo có giới hạn
Giá 1 tháng - 100,000 VND/Hàng tháng
Dịch vụ quản trị máy chủ ảo trọn gói
Giá 1 tháng - 1,000,000 VND/Hàng tháng
Premium Support
Giá 1 tháng - 2,000,000 VND/Hàng tháng
D?ch v? qu?n tr? m?y ch? tr?n g?i / Full server management service
  • Dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution