Services

Cài đặt lại hệ điều hành
200,000 VND One Time
D?nh cho m?y ch? v?t l? v? m?y ch? thu? ch? ??t
Chống tấn công DDOS
1 Month Price - 500,000 VND/Monthly
D?nh cho m?y ch? v?t l? & m?y ch? thu? ch? ??t
Email Marketing
1 Month Price - 250,000 VND/Monthly
D?ch v? tri?n khai th? cho KH - 30000 mails/th?ng
Giải pháp
0 VND One Time
NFS Backup
1 Month Price - 2,000,000 VND/Monthly
Remote Backup - Daily
1 Month Price - 150,000 VND + 50,000 VND Setup Fee/Monthly
Remote Backup - Monthly
1 Month Price - 50,000 VND + 50,000 VND Setup Fee/Monthly
Remote Backup - Weekly
1 Month Price - 100,000 VND + 50,000 VND Setup Fee/Monthly
Dịch vụ quản trị máy chủ ảo có giới hạn
1 Month Price - 100,000 VND/Monthly
Dịch vụ quản trị máy chủ ảo trọn gói
1 Month Price - 1,000,000 VND/Monthly
Premium Support
1 Month Price - 2,000,000 VND/Monthly
D?ch v? qu?n tr? m?y ch? tr?n g?i / Full server management service
  • Services

Powered by WHMCompleteSolution