Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ

Tiền tệ:


Cài đặt lại hệ điều hành
Dành cho máy chủ vật lý và máy chủ thuê chỗ đặt
200,000.00 VND Thanh toán 1 lần

Chống tấn công DDOS
Dành cho máy chủ vật lý & máy chủ thuê chỗ đặt
1 tháng - 500,000.00 VND
3 tháng - 475,000.00 VND
6 tháng - 450,000.00 VND
12 tháng - 425,000.00 VND
24 tháng - 425,000.00 VND
36 tháng - 425,000.00 VND

Email Marketing
Dịch vụ triển khai thử cho KH - 30000 mails/tháng
1 tháng - 250,000.00 VND
3 tháng - 0.00 VND
6 tháng - 0.00 VND
12 tháng - 0.00 VND
24 tháng - 0.00 VND
36 tháng - 0.00 VND

Giải pháp
0.00 VND Thanh toán 1 lần

NFS Backup
1 tháng - 2,000,000.00 VND
3 tháng - 2,000,000.00 VND
6 tháng - 0.00 VND
12 tháng - 0.00 VND
24 tháng - 0.00 VND
36 tháng - 0.00 VND

Remote Backup - Daily
1 tháng - 150,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 150,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 150,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 150,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 150,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 150,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt

Remote Backup - Monthly
1 tháng - 50,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 50,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 50,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 50,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 50,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 50,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt

Remote Backup - Weekly
1 tháng - 100,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 100,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 100,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 100,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 100,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 100,000.00 VND + 50,000.00 VND Phí cài đặt

Dịch vụ quản trị máy chủ ảo có giới hạn
1 tháng - 100,000.00 VND
3 tháng - 100,000.00 VND
6 tháng - 1,000,000.00 VND
12 tháng - 1,000,000.00 VND
24 tháng - 1,000,000.00 VND
36 tháng - 1,000,000.00 VND

Dịch vụ quản trị máy chủ ảo trọn gói
1 tháng - 1,000,000.00 VND
3 tháng - 1,000,000.00 VND
6 tháng - 1,000,000.00 VND
12 tháng - 1,000,000.00 VND
24 tháng - 1,000,000.00 VND
36 tháng - 1,000,000.00 VND

Premium Support
Dịch vụ quản trị máy chủ trọn gói / Full server management service
1 tháng - 2,000,000.00 VND
3 tháng - 2,000,000.00 VND
6 tháng - 2,000,000.00 VND
12 tháng - 2,000,000.00 VND
24 tháng - 2,000,000.00 VND
36 tháng - 2,000,000.00 VND

Powered by WHMCompleteSolution