Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ

Tiền tệ:


Xeon Quad Core 3300 Series (-1 Đang có sẵn)
Xeon Quad Core X3330 2.66GHz

2GB RAM

250GB SATA2 HDD
1 tháng - 2,300,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 2,300,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 2,200,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 2,200,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 2,200,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 2,199,999.83 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Xeon Quad Core 3200 Series (-1 Đang có sẵn)
Xeon Quad Core 3210

2GB RAM

250GB SATA2 HDD

1 tháng - 2,300,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 2,300,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 2,200,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 2,200,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 2,200,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 2,199,999.83 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Xeon Quad Core 3400 Series (-36 Đang có sẵn)
Xeon Quad Core 3430

2GB RAM

250GB SATA2 HDD
1 tháng - 2,500,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 2,500,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 2,400,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 2,300,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 2,300,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 2,299,999.83 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Xeon Quad Core 5400 Series (-10 Đang có sẵn)
Xeon Quad Core E5405 - 2.0 GHz

4GB RAM

2x 250GB SATA2 HDD
1 tháng - 3,000,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 3,000,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 2,900,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 2,800,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 2,800,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 2,799,999.89 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Xeon Quad Core 5500 Series (-6 Đang có sẵn)
Xeon Quad Core E5506 - 2.13 GHz

4GB RAM

2x 250GB SATA2 HDD
1 tháng - 3,700,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 3,700,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 3,478,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 3,256,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 2,812,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 2,811,999.89 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Powered by WHMCompleteSolution