Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ

Tiền tệ:


CHEAP-SSD1
1 vCPU, 1024MB RAM, 20GB SSD-RAID10, Unlimited Data Transfer, OpenVZ Virtualization Technology, 3month(s) Minimum payments, gift Giảm 5% đăng ký 6 tháng-Giảm 10% đăng ký 1 năm-Giảm 15% đăng ký 02 năm-Giảm 20% đăng ký 03 năm
3 tháng - 115,000.00 VND
6 tháng - 109,250.00 VND
12 tháng - 103,500.00 VND
24 tháng - 97,750.00 VND
36 tháng - 92,000.00 VND

CHEAP-SSD2
2 vCPU, 2048MB RAM, 40GB SSD-RAID10, Unlimited Data Transfer, OpenVZ Virtualization Technology, 1month(s) Minimum payments, gift Giảm 5% đăng ký 6 tháng-Giảm 10% đăng ký 1 năm-Giảm 15% đăng ký 02 năm-Giảm 20% đăng ký 03 năm
1 tháng - 230,000.00 VND
3 tháng - 230,000.00 VND
6 tháng - 218,500.00 VND
12 tháng - 207,000.00 VND
24 tháng - 195,500.00 VND
36 tháng - 184,000.00 VND

CHEAP-SSD3
3 vCPU, 4096MB RAM, 50GB SSD-RAID10, Unlimited Data Transfer, OpenVZ Virtualization Technology, 1month(s) Minimum payments, gift Giảm 5% đăng ký 3 tháng-Giảm 10% đăng ký 06 tháng-Giảm 15% đăng ký 01 năm-Giảm 20% đăng ký 02 năm-Giảm 25% đăng ký 03 năm
1 tháng - 425,000.00 VND
3 tháng - 403,750.00 VND
6 tháng - 382,500.00 VND
12 tháng - 361,250.00 VND
24 tháng - 340,000.00 VND
36 tháng - 318,750.00 VND

CHEAP-SSD4
6 vCPU, 8192MB RAM, 60GB SSD-RAID10, Unlimited Data Transfer, OpenVZ Virtualization Technology, 1month(s) Minimum payments, gift Giảm 5% đăng ký 3 tháng-Giảm 10% đăng ký 06 tháng-Giảm 15% đăng ký 01 năm-Giảm 20% đăng ký 02 năm-Giảm 25% đăng ký 03 năm
1 tháng - 850,000.00 VND
3 tháng - 807,500.00 VND
6 tháng - 765,000.00 VND
12 tháng - 722,500.00 VND
24 tháng - 680,000.00 VND
36 tháng - 637,500.00 VND

Powered by WHMCompleteSolution