Duyệt sản phẩm & dịch vụ

Chọn đơn vị tiền tệ:


CHEAP-SSD1
vCPU
1
RAM
1024MB
SSD
20GB
Data Transfer
Unlimited
Virtualization Technology
OpenVZ
Minimum payments
3month(s)

Giá 3 tháng - 115,000.00 VND
Giá 6 tháng - 109,250.00 VND
Giá 12 tháng - 103,500.00 VND
Giá 24 tháng - 97,750.00 VND
Giá 36 tháng - 92,000.00 VND

CHEAP-SSD2
vCPU
2
RAM
2048MB
SSD
40GB
Data Transfer
Unlimited
Virtualization Technology
OpenVZ
Minimum payments
1month(s)

Giá 1 tháng - 230,000.00 VND
Giá 3 tháng - 230,000.00 VND
Giá 6 tháng - 218,500.00 VND
Giá 12 tháng - 207,000.00 VND
Giá 24 tháng - 195,500.00 VND
Giá 36 tháng - 184,000.00 VND

CHEAP-SSD3
vCPU
3
RAM
4096MB
SSD
50GB
Data Transfer
Unlimited
Virtualization Technology
OpenVZ
Minimum payments
1month(s)

Giá 1 tháng - 425,000.00 VND
Giá 3 tháng - 403,750.00 VND
Giá 6 tháng - 382,500.00 VND
Giá 12 tháng - 361,250.00 VND
Giá 24 tháng - 340,000.00 VND
Giá 36 tháng - 318,750.00 VND

CHEAP-SSD4
vCPU
6
RAM
8192MB
SSD
60GB
Data Transfer
Unlimited
Virtualization Technology
OpenVZ
Minimum payments
1month(s)

Giá 1 tháng - 850,000.00 VND
Giá 3 tháng - 807,500.00 VND
Giá 6 tháng - 765,000.00 VND
Giá 12 tháng - 722,500.00 VND
Giá 24 tháng - 680,000.00 VND
Giá 36 tháng - 637,500.00 VND

Powered by WHMCompleteSolution