Virtualmin - Phần 7 - Giao diện quản lý file của Virtualmin, Backup & Restore

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 7 - Giao diện quản lý file của Virtualmin, Backup & Restore.
1. Giao diện quản lý file của Virtualmin
Giao diện quản lý file của Virtualmin cho phép người dùng chỉnh sửa file trên virtual server, upload, download các file hiện có. Để vào giao diện quản lý file của Virtaulmin ta thực hiện các bước sau:
- Đăng nhập vào Virtualmin bằng tài khoản root hoặc tài khoản quản trị virtual server.
- Chọn virtual server tương ứng.
- Chọn Webmin Modules | và chọn File Manager. Lưu ý cần phải cài Java mới có thể truy cập được chức năng này.

2. Backup & Restore
Để thực hiện backup các virtual server ta thực hiện các bước sau:
- Đăng nhập vào Virtualmin bằng tài khoản root.
- Menu trái chọn Backup and Restore | chọn Backup Virtual Servers và khai báo các thông số sau:
Chọn virtual server cần backup.

  • Chọn thành phần của virtual sẽ backup
  • Chọn nơi lưu file cần backup và định dạng file backup. Nếu chọn lựa chọn Single archive file, cần chỉ rõ đường dẫn cho file backup sẽ được tạo ra, ví dụ /backup/vinahost.tar.gz
  • Chọn Backup Now để tiến hành backup virtual server.
Giả sử do sự cố virus phá hoại hoặc do xóa nhầm file trên virtual server, ta tiến hành khôi phục lại virtual server từ file đã backup trước đó như sau.
Lưu ý: Tình trạng của virtual server sẽ trở về ngay tại thời điểm file backup được tạo.
- Đăng nhập vào Virtualmin bằng tài khoản root.
- Menu trái chọn Backup and Restore | chọn Restore Backup và khai báo các thông số sau:
  • Chọn file cần restore
  • Chọn thành phần sẽ được restore
  • Một số lựa chọn khác để restore khi di chuyển qua server mới.
  • Chọn Show What Will Be Restored để xem các option sẽ được restore và chọn Restore Now để tiến hành restore virtual server.
3. Tài liệu tham khảo
  1. http://www.virtualmin.com/. Cloud Computing Everywhere | Virtualmin
  2. http://www.webmin.com/Web-based system administration
Xem thêm toàn bộ bài hướng dẫn tại đây. Chúc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

zPanel - Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Tài liệu hướng dẫn sử dụng.Zpanel là...

Kloxo - Phần 4 - Backup & Restore

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 4 - Backup & Restore.1....

zPanel - Phần 3 - Quản lý Email

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Phần 3 - Quản lý Email.Giao diện...

Virtualmin - Phần 4 - Cài đặt scripts thông dụng

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 4 - Cài đặt scripts thông...

Kloxo - Phần 5 - Các lỗi thường gặp và tài liệu tham khảo

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 5 - Các lỗi thường gặp và tài...

Powered by WHMCompleteSolution