zPanel - Phần 2 - Quản lý Hosting

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Phần 2 - Quản lý Hosting.
1. Quản lý Client, Reseller

- Truy cập tab Resller

- Group:

 •  Administrators: nhóm này có thể quản lý tất cả tài khoản.
 •  Resellers: nhóm này có thể tạo client và quản lý các client này.
 •  Users: nhóm người dùng bình thường.

- Tạo Package mới: click Package Manager

Tại giao diện tạo package mới, qui định các thông số cho package theo nhu cầu sử dụng :

 • Package name: tên gói
 • Enable PHP/CGI: bật PHP/CGI
 • No. Domains: số lượng Domain
 • No. Sub-domains: số lượng sub domain
 • No. Parked domains: số lượng parked domain
 • No. Mailboxes: số lượng mailbox
 • No. Forwarders: số lượng forwarder
 • No. FTP accounts: số lượng tài khoản FTP
 • No. MySQL databases: số lượng database
 • Disk space quota: dung lượng ổ cứng (đơn vị là MB)
 • Monthly bandwidth quota : dung lượng băng thông (đơn vị là MB)

Để Add một Reseller, chọn mục Manage Client, chọn Usergroup Reseller và điền vào các thông tin như yêu cầu.

- Để add một client, chọn manage client, chọn Usergroup Users và điền vào các thông tin như yêu cầu.

- Sau khi tạo tạo Reseller/Client, logout tài khoản admin và đăng nhập lại với tài khoản Reseller/Client này để tiếp tục thực hiện các thao tác quản lý FTP, Mail, Database...
2. Quản lý Domain, Sub Domain, Parked Domain

Giao diện quản lý

Tạo Domain mới: chọn Domains

 •  Domain name: tên miền
 •  Home directory: chọn vị trí lưu thư mục home
 •  Create a new home directory: tạo thư mục home mới
 •  Use exiting home directory: chỉ định vị trí đặt thư mục home

Tạo Sub Domain: chọn Sub Domains

 • Sub Domain name: tđiền tên sub domains và chọn tên miền chính ở menu kế bên.
 • Home directory: chọn vị trí lưu thư mục home
 • Create a new home directory: tạo thư mục home mới
 • Use exiting home directory: chỉ định vị trí đặt thư mục home

Tạo Parked Domain: chọn Parked Domains

3. Quản lý FTP Account

Các bước thêm mới FTP Account:

- Vào tab File managerment chọn FTP Accounts

- Nhập username, password

- Access Type:

 •  Read-only: chỉ có quyền đọc
 •  Write-only: chí có quyền ghi
 •  Full Access: có toàn quyền

- Home directory:

 •  Create a new home directory: tạo thư mục home mới
 •  Set master home directory: chỉ định thư mục mà user này sẽ quản lý
 •  User Domain directory: sử dụng thư mục home của domain ( nên sử dụng option này)


4. Quản lý Database - phpMyAdmin

Tạo Database mới:

 •  Truy cập tab Database Management
 •  Chọn MySQL Database
 •  Điền tên database vào Database name

Tạo Database user:

 •  Truy cập tab Database Management
 •  Chọn MySQL Users
 •  User name: điền tên database user
 •  Map Database: chọn Database mà user này có quyền truy cập
 •  Remote Access: Allow from any IP (có thể truy cập từ bất cứ đâu) hoặc Only from single IP ( chỉ có thể truy cập từ IP chỉ định trước)

* Sau khi tạo user, hệ thống sẽ tự tạo password ngẫu nhiên cho user này

phpMyAdmin

 •  Truy cập tab Database Management
 •  Chọn phpMyAdmin --> Launch phpMyAdmin


Xem thêm toàn bộ nội dung tài liệu hướng dẫn tại đây. Chúc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Virtualmin - Phần 6 - Tạo database và tạo tài khoản email/ ftp/ MySQL

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 6 - Tạo database và tạo tài...

Virtualmin - Phần 2 - Cấu trúc giao diện

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 2 - Cấu trúc giao diện. 1....

Kloxo - Phần 1 - Giới thiệu Kloxo và cách cài đặt

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 1 - Giới thiệu Kloxo và cách cài...

zPanel - Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Tài liệu hướng dẫn sử dụng.Zpanel là...

Litespeed - Đổi mật khẩu quản lý của Litespeed control panel

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các kiến thức về Litespeed - Đổi mật khẩu quản lý của Litespeed...

Powered by WHMCompleteSolution