Hướng dẫn cài đặt Nagios trên CentOS

Ở bài viết này, VinaHost hướng dẫn bạn cài đặt Nagios trên CentOS.
1. GIỚI THIỆU

Nagios là công cụ thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm server, switch, ứng dụng và service. Với công cụ Nagios, chúng ta có thể giám sát toàn bộ hạ tầng công nghệ thông tin, nhận được cảnh báo khi có sự cố xảy ra, đọc được những sự kiện xảy ra đối với hệ thống thông qua report. Tuy không đề cập tới các tùy chọn cài đặt nâng cao nhưng qua bài viết này, Vinahost hy vọng có thể giúp bạn bắt đầu làm quen với Nagios.

2. CÀI ĐẶT
a. Trước tiên cần cài một số gói sau để có thể cài  Nagios .

#yum install httpd php
#yum install gcc glibc glibc-common
#yum install gd gd-devel

b. Tạo tài khoản người dùng mới với tên nagios.

# useradd -m nagios
Tạo group mới với tên nagcmd để cho phép thực hiện các lệnh thông qua giao diện web. Thêm người dùng nagios và apache vào group nagcmd.
# groupadd nagcmd

# usermod -G nagcmd nagios
# usermod -G nagcmd apache

c. Download Nagios.
#mkdir /home/source

#cd /home/source
Quý khách  có thể download các gói cài đặt và plugin của nagios tại đây 
http://sourceforge.net/projects/nagios/files/latest/download.
http://nagios-plugins.org/downloads/

Download bản Nagios mới nhất tại:
#wget  http://softlayer-sng.dl.sourceforge.net/project/nagios/nagios-4.x/nagios-4.0.8/nagios-4.0.8.tar.gz
#wget http://www.nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.0.3.tar.gz


d. Cài đặt.
- Giải nén
# tar zxvf nagios-4.0.8.tar.gz
# tar zxvf nagios-plugins-2.0.3.tar.gz

- Cài đặt Nagios.
# cd nagios-4.0.8 
# ./configure --with-command-group=nagcmd
# make all
# make install
# make install-init
# make install-config
# make install-commandmode
# make install-webconf
- Chỉnh sửa lại email admin nhận thông báo tại /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
# vi /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
- Cài đặt plugin Nagios
# cd /home/source/nagios-plugins-2.0.3 
# ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios 
# make 
# make install

- Kiểm tra lỗi
# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
- Tự khởi động khi reboot
#chkconfig nagios on
- Khởi động httpd và nagios

#service httpd restart
#service nagios start
- Lưu ý: nên tắt SELinux và iptables.


e. Đăng nhập giao diện web.
Truy cập vào http://IP_Nagios_Server/nagios/ để kiểm tra kết quả
Tham khảo http://tecadmin.net/install-nagios-core-service-on-centos-rhel/
C
húc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Hướng dẫn kiểm tra lỗi phần cứng máy chủ

Với bài viết này, VinaHost sẽ hướng dẫn kiểm tra lỗi phần cứng máy chủ cho bạn. Trong quá trình...

Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên VPS/Server

Ở bài viết này, VinaHost dẫn bạn cài đặt PHPMyAdmin trên VPS/Server. Các bước thực hiện như...

Sử dụng AnyDesk để thay thế TeamViewer

Với bài viết này, VinaHost sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng AnyDesk để thay thế TeamViewer. Khi sử...

Hướng dẫn xóa cache trình duyệt và cache DNS

Với bài viết này, VinaHost sẽ hướng dẫn xóa cache trình duyệt và cache DNS trên máy tính cho...

Hướng dẫn cài đặt Cacti

Ở bài viết này, VinaHost hướng dẫn các bạn cài đặt Cacti cho máy chủ.1 Giới thiệu:Cacti là một hệ...

Powered by WHMCompleteSolution