Hướng dẫn cài đặt DKIM với Exim trên DirectAdmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt DKIM với Exim trên DirectAdmin.
Để cài đặt DKIM, bạn cần phải có quyền truy cập SSH vào VPS cần cài đặt, sau đó thực hiện các thao tác như sau:
B1. Truy cập SSH vào VPS thông qua quyền root.
B2. Chạy lệnh sau để đảm bảo Exim hỗ trợ DKIM: # /usr/sbin/exim -bV | grep 'Support for' (sau khi chạy lệnh trên bạn sẽ nhận được phản hồi sau).

[root@kvm ~]# /usr/sbin/exim -bV | grep 'Support for'
Support for: crypteq IPv6 Perl OpenSSL move_frozen_messages Content_Scanning DKIM Old_Demime PRDR OCSP
Ở mục support nếu bạn thấy DKIM active thì có nghĩa là Exim có hỗ trợ tính năng này.
B3. Sau đó bạn thực hiện tiếp các thao tác như sau:
cd /etc

wget -O exim.dkim.conf http://files.directadmin.com/services/exim.dkim.conf

Sau khi đã dowload file exim.dkim.conf về khách hàng truy cập vào thư mục cấu hình của exim.conf:

Sau đó thêm dòng sau:

remote_smtp:
 driver = smtp
.include_if_exists /etc/exim.dkim.conf

Và tiến hành restart lại exim bằng lệnh: # serviec exim restart hoặc /etc/init.d/exim restart.

B4. Tiến hành truy cập vào thư mục Directadmin: # cd /usr/local/directadmin
cp -f conf/directadmin.conf conf/directadmin.conf.backup (coppy file conf/directadmin.conf thành conf/directadmin.conf.bakup)
echo 'dkim=1' >> conf/directadmin.conf (thêm dòng dkim=1)
Kiểm tra lại một lần nữa cấu hình trong file directadmin.conf: # ./directadmin c | grep dkim (kết quả ra dkim=1 là được).
B5. Restart lại dịch vụ Directadmin: # /etc/init.d/directadmin restart hoặc server directadmin restart.
B6. Sau khi hoàn tất, bạn có thể bật tính năng DKIM cho từng domain một hoặc có thể bật lên cho tất cả như sau:
- Bật DKIM cho một tên miền:
Truy cập vào thư mục: #cd /usr/local/directadmin/scripts
Sau đó chạy lệnh: ./dkim_create.sh domain.com ( domain.com là tên miền cần bật DKIM).
- Bật DKIM cho tất cả tên miền trên hệ thống:
Bạn có thể chạy lệnh sau: #echo "action=rewrite&value=dkim" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
B7. Sau khi đã tiến hành cài đặt DKIM trên Exim, bạn có thể truy cập vào Control Panel của DirectAdmin để tiến hành tạo các record TXT cho DKIM tương ứng.

Link tham khảo: http://help.directadmin.com/item.php?id=569
Chúc bạn thành công! 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin

Các bước thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin khá đơn giản, quý...

Hướng dẫn tạo Mailing List trên Direct Admin

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo Mailing List trên Direct Admin. Khi thường xuyên có nhu cầu...

Hướng dẫn cấu hình email chuyển tiếp trên DirectAdmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình email chuyển tiếp trên DirectAdmin. Khi có nhiều địa chỉ email...

Hướng dẫn tạo email account với Direct Admin

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo email account với Direct Admin qua các bước đơn giản sau...

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email không cần đăng nhập DirectAdmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi mật khẩu email không cần đăng nhập DirectAdmin. Nếu bạn...

Powered by WHMCompleteSolution