Hướng dẫn quản lý tên miền Việt Nam

Hướng dẫn quản lý tên miền Việt Nam


Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý tên miền Việt Nam tại VinaHost. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trung tâm tài khoản tại link: https://secure.vinahost.vn/ac/clientarea.php với email và mật khẩu mà các bạn đã được cấp


Bước 2: Các bạn chọn vào mục "Tên Miền"Bước 3:
Các bạn chọn vào tên miền cần quản lý và chọn vào mũi tên xuống để tiến hành cấu hình
Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu đăng nhập vào trung tâm khách hàng VinaHost

Thay đổi mật khẩu đăng nhập trung tâm khách hàng VinaHost Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn thay...

Hướng dẫn quản lý tên miền Quốc Tế VinaHost

Hướng dẫn quản lý tên miền Quốc Tế VinaHost Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn quản lý tên miền...

Hướng dẫn quản lý tên miền Quốc Tế Enom

Hướng dẫn quản lý tên miền Quốc Tế Enom Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn quản lý tên miền quốc...

Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo tin nhắn SMS VinaHost

Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo tin nhắn SMS VinaHost Bài viết sau sẽ hướng dẫn các...

Hướng dẫn quản lý tên miền Việt Nam VinaHost

Hướng dẫn quản lý tên miền Việt Nam VinaHost Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn quản lý tên miền...

Powered by WHMCompleteSolution