Hướng dẫn xem và cập nhật thống kê dung lượng ổ cứng trên DirectAdmin

Để xem và cập nhật thống kê dung lượng ổ cứng trên DirectAdmin, bạn vui lòng xem bài hướng dẫn sau.
1. Trên giao diện Reseller
Trên giao diện reseller, bạn chỉ có thể xem dung lượng sử dụng của các tài khoản mình quản lý. Để xem dung lượng sử dụng bạn thao tác như sau:
- Login vào giao diện reseller và chọn "List Users"

- Tại đây bạn sẽ xem được thông kê dung lượng ổ cứng của từng tài khoản.


Theo như hình ảnh trên thì tài khoản "abctestf" đang sử dụng 28.1MB / 100MB dung lượng ổ cứng.
- Để cập nhật dung lượng sử dụng cho từng tài khoản, bạn cần login vào giao diện của user cần cập nhật.
2. Trên giao diện User
Để xem dung lượng ổ cứng của một tài khoản, bạn thao tác như sau:
- Login vào giao diện user trên DirectADmin --> Site Summary / Statistics / Logs.

- Tại đây bạn sẽ xem được dung lượng ổ cứng sử dụng.
Để update dung lượng lưu trữ, bạn click vào "Update".
3. Cấu hình cho server
 Mặc định DirectAdmin sẽ tự động cập nhập dung lượng ổ cứng cho tất cả các tài khoản trên DirectADmin trong vòng 10 phút. Thông tin được lưu trong biến:
quota_update_interval=10
Để thay đổi thời gian cập nhập, bạn có thể thao tác như sau:
- Edit file /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf và thêm vào dòng sau cuối file:
quota_update_interval=15
- Lưu lại file cấu hình trên.
Với việc set giá trị quota_update_interval=15 thì DirectAdmin sẽ tự động cập nhập dung lượng ổ cứng sau 15 phút.
Chúc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu trong DirectAdmin

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu truy cập Trong DirectAdmin sẽ có 3 loại mật khẩu truy cập...

Hướng dẫn tạo hosting trên DirectAdmin

Bài viết hướng dẫn các bạn tạo hosting trên DirectAdmin. Các bước thực hiện như sau: 1. Đăng...

Hướng dẫn cấu hình URL redirects trên DirectAdmin

Để cấu hình URL redirect trên DirectAdmin, các bạn thực hiện thao tác như sau: B1. Login vào...

Hướng dẫn tạo Mailing List trên Direct Admin

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo Mailing List trên Direct Admin. Khi thường xuyên có nhu cầu...

Hướng dẫn kiểm tra log hệ thống với Direct Admin

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra log truy cập với Direct Admin. Thao tác thực hiện như...

Powered by WHMCompleteSolution