Categories

Cấu hình và tối ưu mã nguồn 64

Hướng dẫn các thao tác thực hiện tối ưu các mã nguồn thông dụng

E-commerce Hosting 4

Hướng dẫn sử dụng gói dịch vụ E-commerce Hosting

Hướng dẫn sử dụng cPanel 40

Hướng dẫn các thao tác trên giao diện cPanel & WHM

ProSSD VPS 3

Hướng dẫn sử dụng dich vụ ProSSD VPS

Quản trị các dịch vụ khác 30

FTP, RoR, OpenVPN, phần cứng

Quản trị cơ sở dữ liệu 20

Giải thích & hướng dẫn cấu hình MySQL

Quản trị dịch vụ email 43

Giải thích & hướng dẫn cấu hình exim/postfix & cách sử dụng email client để kết nối

Quản trị máy chủ Linux 27

Hướng dẫn các thao tác qua SSH cho máy chủ ảo / máy chủ riêng

Quản trị máy chủ Windows 5

Hướng dẫn cấu hình Remote Desktop & tường lửa

Quản trị mã nguồn website 13

Tư vấn lựa chọn mã nguồn, giải thích & hướng dẫn cấu hình .htaccess và sử dụng/kiểm tra các module của webserver/php cần cho mã nguồn, hướng dẫn quản lý các mã nguồn mở thông dụng

Quản trị tên miền 15

Giải thích các khái niệm DNS, hướng dẫn cấu hình nameserver & DNS

Quản trị webserver 7

Giải thích & hướng dẫn cấu hình apache/nginx với php

SEO Hosting 10

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ SEO Hosting

SEO Website 11

Thủ thuật, hướng dẫn SEO Website

Powered by WHMCompleteSolution