Server KM

Xeon Quad Core 3200 Series
Giá 1 tháng - 2,300,000 VND + 800,000 VND Thiết lập chi phí/Hàng tháng
Xeon Quad Core 3210

2GB RAM

250GB SATA2 HDD
  • Dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution