Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ

Tiền tệ:


Cloud 512M
- 1 vCPU
- 512MB RAM
- 12GB SSD - Ceph Storage
- 01 Public IPv4
- 01 IPv6
- 01 Private IPv4
3 tháng - 175,000.00 VND
6 tháng - 175,000.00 VND
12 tháng - 166,250.00 VND
24 tháng - 157,500.00 VND
36 tháng - 148,750.00 VND

Cloud 1G
- 1 vCPU
- 1GB RAM
- 20GB SSD - Ceph Storage
- 01 Public IPv4
- 01 IPv6
- 01 Private IPv4
1 tháng - 300,000.00 VND
3 tháng - 300,000.00 VND
6 tháng - 285,000.00 VND
12 tháng - 270,000.00 VND
24 tháng - 255,000.00 VND
36 tháng - 240,000.00 VND

Cloud 2G
- 2 vCPU
- 2GB RAM
- 40GB SSD - Ceph Storage
- 01 Public IPv4
- 01 IPv6
- 01 Private IPv4
1 tháng - 575,000.00 VND
3 tháng - 575,000.00 VND
6 tháng - 546,166.67 VND
12 tháng - 517,500.00 VND
24 tháng - 488,750.00 VND
36 tháng - 460,000.00 VND

Cloud 4G
- 2 vCPU
- 4GB RAM
- 60GB SSD - Ceph Storage
- 01 Public IPv4
- 01 IPv6
- 01 Private IPv4
1 tháng - 995,000.00 VND
3 tháng - 945,250.00 VND
6 tháng - 895,500.00 VND
12 tháng - 845,750.00 VND
24 tháng - 796,000.00 VND
36 tháng - 796,000.00 VND

Cloud 8G
- 4 vCPU
- 8GB RAM
- 80GB SSD - Ceph Storage
- 01 Public IPv4
- 01 IPv6
- 01 Private IPv4
1 tháng - 1,750,000.00 VND
3 tháng - 1,662,500.00 VND
6 tháng - 1,575,000.00 VND
12 tháng - 1,487,500.00 VND
24 tháng - 1,400,000.00 VND
36 tháng - 1,400,000.00 VND

Cloud 16G
- 8 vCPU
- 16GB RAM
- 100GB SSD - Ceph Storage
- 01 Public IPv4
- 01 IPv6
- 01 Private IPv4
1 tháng - 3,200,000.00 VND
3 tháng - 3,040,000.00 VND
6 tháng - 2,880,000.00 VND
12 tháng - 2,720,000.00 VND
24 tháng - 2,560,000.00 VND
36 tháng - 2,560,000.00 VND

Cloud 1G High-Memory
Cloud 1G
High-Memory
1 tháng - 445,000.00 VND
3 tháng - 445,000.00 VND
6 tháng - 422,750.00 VND
12 tháng - 400,500.00 VND
24 tháng - 378,250.00 VND
36 tháng - 356,000.00 VND

Cloud 1.5G High-Memory
Cloud 1.5G High-Memory
1 tháng - 495,000.00 VND
3 tháng - 495,000.00 VND
6 tháng - 470,250.00 VND
12 tháng - 445,500.00 VND
24 tháng - 420,750.00 VND
36 tháng - 396,000.00 VND

Cloud 4G High-Memory
Cloud 4G High-Memory
1 tháng - 1,135,000.00 VND
3 tháng - 1,078,250.00 VND
6 tháng - 1,021,500.00 VND
12 tháng - 964,750.00 VND
24 tháng - 908,000.00 VND
36 tháng - 908,000.00 VND

Cloud 8G High-Memory
Cloud 8G High-Memory
1 tháng - 1,650,000.00 VND
3 tháng - 1,567,500.00 VND
6 tháng - 1,485,000.00 VND
12 tháng - 1,402,500.00 VND
24 tháng - 1,320,000.00 VND
36 tháng - 1,320,000.00 VND

Cloud 16G High-Memory
Cloud 16G High-Memory
1 tháng - 2,950,000.00 VND
3 tháng - 2,802,500.00 VND
6 tháng - 2,655,000.00 VND
12 tháng - 2,507,500.00 VND
24 tháng - 2,360,000.00 VND
36 tháng - 2,360,000.00 VND

Cloud 32G High-Memory
Cloud 32G High-Memory
1 tháng - 5,950,000.00 VND
3 tháng - 5,652,500.00 VND
6 tháng - 5,355,000.00 VND
12 tháng - 5,057,500.00 VND
24 tháng - 4,760,000.00 VND
36 tháng - 4,760,000.00 VND

Powered by WHMCompleteSolution