Cheap SSD VPS

CHEAP-SSD1
Giá 3 tháng - 115,000 VND/Hàng tháng
vCPU
1
RAM
1024MB
SSD
20GB
Data Transfer
Unlimited
Virtualization Technology
OpenVZ
Minimum payments
3month(s)
CHEAP-SSD2
Giá 1 tháng - 230,000 VND/Hàng tháng
vCPU
2
RAM
2048MB
SSD
40GB
Data Transfer
Unlimited
Virtualization Technology
OpenVZ
Minimum payments
1month(s)
CHEAP-SSD3
Giá 1 tháng - 425,000 VND/Hàng tháng
vCPU
3
RAM
4096MB
SSD
50GB
Data Transfer
Unlimited
Virtualization Technology
OpenVZ
Minimum payments
1month(s)
CHEAP-SSD4
Giá 1 tháng - 850,000 VND/Hàng tháng
vCPU
6
RAM
8192MB
SSD
60GB
Data Transfer
Unlimited
Virtualization Technology
OpenVZ
Minimum payments
1month(s)
  • Dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution