Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ

Tiền tệ:


CHEAP-SSD1
OpenVZ - 1024MB RAM - 20GB SSD Space - 1 vCPU
3 tháng - 115,000.00 VND
6 tháng - 109,250.00 VND
12 tháng - 103,500.00 VND
24 tháng - 97,750.00 VND
36 tháng - 92,000.00 VND

CHEAP-SSD2
OpenVZ - 2048MB RAM - 40GB SSD Space - 2 vCPU
1 tháng - 230,000.00 VND
3 tháng - 230,000.00 VND
6 tháng - 218,500.00 VND
12 tháng - 207,000.00 VND
24 tháng - 195,500.00 VND
36 tháng - 184,000.00 VND

CHEAP-SSD3
OpenVZ - 4096MB RAM - 50GB SSD Space - 3 vCPU
1 tháng - 425,000.00 VND
3 tháng - 403,750.00 VND
6 tháng - 382,500.00 VND
12 tháng - 361,250.00 VND
24 tháng - 340,000.00 VND
36 tháng - 318,750.00 VND

CHEAP-SSD4
OpenVZ - 8192MB RAM - 60GB SSD Space - 6 vCPU
1 tháng - 850,000.00 VND
3 tháng - 807,500.00 VND
6 tháng - 765,000.00 VND
12 tháng - 722,500.00 VND
24 tháng - 680,000.00 VND
36 tháng - 637,500.00 VND

Powered by WHMCompleteSolution