Server

Xeon Quad Core E3 Series
Giá 1 tháng - 3,000,000.00 VND + 800,000.00 VND Thiết lập chi phí/Hàng tháng
CPU: Xeon Quad Core E3-1230 3.20Ghz
RAM: 4GB DDR3
HDD: 1 x 500GB SATA2
Data Transfer: Unlimited
Bandwidth: 100Mbps
Firewall: Optional
Setup Fee: $40.00
Xeon Quad Core 5600 Series
Giá 1 tháng - 4,000,000.00 VND + 800,000.00 VND Thiết lập chi phí/Hàng tháng
CPU: Xeon Quad Core E5620 2.40Ghz
RAM: 8GB DDR3
HDD: 2 x 500GB SATA2
Data Transfer: Unlimited
Bandwidth: 100Mbps
Firewall: Optional
Setup Fee: $40.00
Xeon 6-Core E5 Series
Giá 1 tháng - 5,000,000.00 VND + 800,000.00 VND Thiết lập chi phí/Hàng tháng
CPU: Xeon 6-Core E5-2620 2.0Ghz
RAM: 8GB DDR3
HDD: 2 x 500GB SATA2
Data Transfer: Unlimited
Bandwidth: 100Mbps
Firewall: Optional
Setup Fee: $40.00
  • Dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution