Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ

Tiền tệ:


Xeon Quad Core E3 Series
Xeon Quad Core E3-1230 3.20Ghz::4GB DDR3::1 x 500GB SATA2
1 tháng - 3,000,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 3,000,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 2,850,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 2,700,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 2,550,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 2,550,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Xeon Quad Core 5600 Series
Xeon Quad Core E5620 2.40Ghz::8GB DDR3::2 x 500GB SATA2
1 tháng - 4,000,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 4,000,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 3,800,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 3,600,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 3,400,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 3,400,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Xeon 6-Core E5 Series
Xeon 6-Core E5-2620 2.0Ghz::8GB DDR3::2 x 500GB SATA2
1 tháng - 5,000,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 5,000,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 4,750,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 4,500,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 4,250,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 4,250,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Powered by WHMCompleteSolution