Web Hosting

Hosting giá rẻ tại VinaHost là dịch vụ Linux Hosting chất lượng cao với chi phí hợp lý, phù hợp với các mã nguồn PHP như WordPress, Joomla, NukeViet, Drupal… Linux Hosting đảm bảo website hoạt động ổn định (cam kết Uptime 99,99%), bảo mật tối đa với tốc độ vượt trội.
LH-Start
12 Month Price - 15,000.00 VND/Monthly
Disk Space
300MB
Data Transfer
Unlimited
Domains
1
Email Accounts
1
Minimum payments
12month(s)
LH1
12 Month Price - 30,000.00 VND/Monthly
Disk Space
800MB
Data Transfer
Unlimited
Domains
1
Email Accounts
10
Minimum payments
12month(s)
LH2
12 Month Price - 55,000.00 VND/Monthly
Disk Space
3GB
Data Transfer
Unlimited
Domains
2
Email Accounts
15
Minimum payments
12month(s)
LH3
12 Month Price - 110,000.00 VND/Monthly
Disk Space
10GB
Data Transfer
Unlimited
Domains
5
Email Accounts
25
Minimum payments
12month(s)
LH4
6 Month Price - 190,000.00 VND/Monthly

Disk Space

15GB


Data Transfer

Unlimited


Domains

8


Email Accounts

50


Minimum payments

6month(s)
LH5
6 Month Price - 250,000.00 VND/Monthly

Disk Space

20GB


Data Transfer

Unlimited


Domains

10


Email Accounts

80


Minimum payments

6month(s)

LH6
3 Month Price - 450,000.00 VND/Monthly

Disk Space

35GB


Data Transfer

Unlimited


Domains

15


Email Accounts

150


Minimum payments

3month(s)

WPH-Start
12 Month Price - 85,000.00 VND/Monthly
Disk Space
2GB
Data Transfer
Unlimited
Domains
1
Email Accounts
30
Minimum payments
12month(s)
WPH 1
12 Month Price - 145,000.00 VND/Monthly
Disk Space
5GB
Data Transfer
Unlimited
Domains
4
Email Accounts
50
Minimum payments
12month(s)
WPH 2
6 Month Price - 230,000.00 VND/Monthly
Disk Space
10GB
Data Transfer
Unlimited
Domains
6
Email Accounts
75
Minimum payments
12month(s)
WPH 3
6 Month Price - 295,000.00 VND/Monthly
Disk Space
15GB
Data Transfer
Unlimited
Domains
10
Email Accounts
100
Minimum payments
12month(s)
WPH 4
6 Month Price - 405,000.00 VND/Monthly
Disk Space
20GB
Data Transfer
Unlimited
Domains
12
Email Accounts
150
Minimum payments
12month(s)
  • Services

Powered by WHMCompleteSolution