Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ

Tiền tệ:


SWeb 1
including 1 year of hosting service, 1 year of complimentary, 2000MB HDD, 0 emails, 1 domain
1 tháng - 5,900,000.00 VND

SWeb 2
including 2 year of hosting service, 18 months of complimentary, 4000MB HDD, 0 emails, 1 domain
6,900,000.00 VND Thanh toán 1 lần

GWeb 1
including 3 year of hosting service, 24 months of complimentary, 4000MB HDD, 0 emails, 1 domain
7,900,000.00 VND Thanh toán 1 lần

GWeb 2
including 3 year of hosting service, 30 months of complimentary, 4000MB HDD, 0 emails, 1 domain
8,900,000.00 VND Thanh toán 1 lần

DWeb 1
including 5 year of hosting service, 36 months of complimentary, 6000MB HDD, 0 emails, 1 domain
9,900,000.00 VND Thanh toán 1 lần

vWebHost 1
2.0GB Disk Space, Unlimited Bandwidth, 1 Domain, 0 Email Accounts. Dùng riêng cho gói vWeb 2 và chỉ cho phép host tối đa 1 website.
Giá tương đương gói host V3.

1 tháng - 85,000.00 VND
12 tháng - 85,000.00 VND
24 tháng - 76,500.00 VND
36 tháng - 68,000.00 VND

vWebHost 2
4.0GB Disk Space, Unlimited Bandwidth, 1 Domain, 0 Email Accounts. Dùng riêng cho gói vWeb 2 và chỉ cho phép host tối đa 1 website.
Giá tương đương gói host V4.


1 tháng - 135,000.00 VND
6 tháng - 135,000.00 VND
12 tháng - 121,500.00 VND
24 tháng - 114,750.00 VND
36 tháng - 108,000.00 VND

vWebHost 3
6.0GB Disk Space, Unlimited Bandwidth, 1 Domain, 0 Email Accounts. Dùng riêng cho gói vWeb 3 và vWeb 4 và chỉ cho phép host tối đa 1 website.
Giá tương đương gói host V5.


1 tháng - 160,000.00 VND
6 tháng - 160,000.00 VND
12 tháng - 144,000.00 VND
24 tháng - 136,000.00 VND
36 tháng - 128,000.00 VND

vWeb 1
including 1 year of hosting service, 1 year of complimentary, 1200MB HDD, 0 emails, 1 domain
Bắt đầu từ
6,600,000.00 VND Thanh toán 1 lần

vWeb 2
including 2 year of hosting service, 2 years complimentary, 2GB HDD, 0 emails, 1 domain
Bắt đầu từ
7,900,000.00 VND Thanh toán 1 lần

vWeb 3
including 3 years of hosting service, 3 years complimentary, 4GB HDD, 0 emails.
Bắt đầu từ
8,900,000.00 VND Thanh toán 1 lần

vWeb 4
including 5 years of hosting service, 5 years lifetime complimentary, 4GB HDD, 0 emails.
Bắt đầu từ
9,900,000.00 VND Thanh toán 1 lần

Powered by WHMCompleteSolution