Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ

Tiền tệ:


vWeb 1
including 1 year of hosting service, 1 year of complimentary, 1200MB HDD, 0 emails, 1 domain
Bắt đầu từ
6,600,000.00 VND Thanh toán 1 lần

vWeb 2
including 2 year of hosting service, 2 years complimentary, 2GB HDD, 0 emails, 1 domain
Bắt đầu từ
7,900,000.00 VND Thanh toán 1 lần

vWeb 3
including 3 years of hosting service, 3 years complimentary, 4GB HDD, 0 emails.
Bắt đầu từ
8,900,000.00 VND Thanh toán 1 lần

vWeb 4
including 5 years of hosting service, 5 years lifetime complimentary, 4GB HDD, 0 emails.
Bắt đầu từ
9,900,000.00 VND Thanh toán 1 lần

vWebHost 1
1.2GB Disk Space, Unlimited Bandwidth, 1 Domain, 0 Email Accounts. Dùng riêng cho gói vWeb 1 và chỉ cho phép host tối đa 1 website.
Giá tương đương gói host V2.

2.0GB Disk Space, Unlimited Bandwidth, 1 Domain, 0 Email Accounts. Dùng riêng cho gói vWeb 2 và chỉ cho phép host tối đa 1 website.
Giá tương đương gói host V3.

1 tháng - 55,000.00 VND
12 tháng - 55,000.00 VND
24 tháng - 49,500.00 VND
36 tháng - 46,750.00 VND

vWebHost 2
2.0GB Disk Space, Unlimited Bandwidth, 1 Domain, 0 Email Accounts. Dùng riêng cho gói vWeb 2 và chỉ cho phép host tối đa 1 website.
Giá tương đương gói host V3.


1 tháng - 85,000.00 VND
12 tháng - 85,000.00 VND
24 tháng - 76,500.00 VND
36 tháng - 68,000.00 VND

vWebHost 3
4.0GB Disk Space, Unlimited Bandwidth, 1 Domain, 0 Email Accounts. Dùng riêng cho gói vWeb 3 và vWeb 4 và chỉ cho phép host tối đa 1 website.
Giá tương đương gói host V3.


1 tháng - 140,000.00 VND
6 tháng - 135,000.00 VND
12 tháng - 121,500.00 VND
24 tháng - 114,750.00 VND
36 tháng - 108,000.00 VND

Powered by WHMCompleteSolution