Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ

Tiền tệ:


B1
1536MB Disk Space, Unlimited Bandwidth, 1 Domain, 25 Email Accounts
12 tháng - 180,000.00 VND
24 tháng - 171,000.00 VND
36 tháng - 162,000.00 VND

B2
3072MB Disk Space, Unlimited Bandwidth, 2 Domain, 50 Email Accounts
6 tháng - 280,000.00 VND
12 tháng - 266,000.00 VND
24 tháng - 252,000.00 VND
36 tháng - 238,000.00 VND

B3
5120MB Disk Space, Unlimited Bandwidth, 3 Domain, 75 Email Accounts
3 tháng - 480,000.00 VND
6 tháng - 456,000.00 VND
12 tháng - 432,000.00 VND
24 tháng - 408,000.00 VND
36 tháng - 384,000.00 VND

Powered by WHMCompleteSolution