Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ

Tiền tệ:


ProSSD 1
1 vCPU, 1024MB RAM, 20GB SSD-RAID10, Unlimited Data Transfer, KVM Virtualization Technology, FREE-Weekly Automatic Backup, 1month(s) Minimum payments, gift Giảm 5% đăng ký 03 tháng-Giảm 10% đăng ký 06 tháng-Giảm 15% đăng ký 01 năm-Giảm 20% đăng ký 02 năm-Giảm 25% đăng ký 03 năm

1 tháng - 270,000.00 VND
3 tháng - 256,500.00 VND
6 tháng - 243,000.00 VND
12 tháng - 229,500.00 VND
24 tháng - 216,000.00 VND
36 tháng - 202,500.00 VND

ProSSD 2
1 vCPU, 2048MB RAM, 40GB SSD-RAID10, Unlimited Data Transfer, KVM Virtualization Technology, FREE-Weekly Automatic Backup, 1month(s) Minimum payments, gift Giảm 5% đăng ký 03 tháng-Giảm 10% đăng ký 06 tháng-Giảm 15% đăng ký 01 năm-Giảm 20% đăng ký 02 năm-Giảm 25% đăng ký 03 năm
1 tháng - 420,000.00 VND
3 tháng - 399,000.00 VND
6 tháng - 378,000.00 VND
12 tháng - 357,000.00 VND
24 tháng - 336,000.00 VND
36 tháng - 315,000.00 VND

ProSSD 3
2 vCPU, 4096MB RAM, 60GB SSD-RAID10, Unlimited Data Transfer, KVM Virtualization Technology, FREE-Weekly Automatic Backup, 1month(s) Minimum payments, gift Giảm 5% đăng ký 03 tháng-Giảm 10% đăng ký 06 tháng-Giảm 15% đăng ký 01 năm-Giảm 20% đăng ký 02 năm-Giảm 25% đăng ký 03 năm
1 tháng - 895,000.00 VND
3 tháng - 850,250.00 VND
6 tháng - 805,500.00 VND
12 tháng - 760,750.00 VND
24 tháng - 716,000.00 VND
36 tháng - 671,250.00 VND

ProSSD 4
3 vCPU, 8192MB RAM, 90GB SSD-RAID10, Unlimited Data Transfer, KVM Virtualization Technology, FREE-Weekly Automatic Backup, 1month(s) Minimum payments, gift Giảm 5% đăng ký 03 tháng-Giảm 10% đăng ký 06 tháng-Giảm 15% đăng ký 01 năm-Giảm 20% đăng ký 02 năm-Giảm 25% đăng ký 03 năm
1 tháng - 1,425,000.00 VND
3 tháng - 1,353,750.00 VND
6 tháng - 1,282,500.00 VND
12 tháng - 1,211,250.00 VND
24 tháng - 1,140,000.00 VND
36 tháng - 1,068,750.00 VND

ProSSD Start
1 vCPU, 512MB RAM, 12GB SSD-RAID10, Unlimited Data Transfer, KVM Virtualization Technology, FREE-Weekly Automatic Backup, 3month(s) Minimum payments, gift Giảm 5% đăng ký 06 tháng-Giảm 10% đăng ký 01 năm-Giảm 15% đăng ký 02 năm-Giảm 20% đăng ký 03 năm

3 tháng - 115,000.00 VND
6 tháng - 109,250.00 VND
12 tháng - 103,500.00 VND
24 tháng - 97,750.00 VND
36 tháng - 92,000.00 VND

Powered by WHMCompleteSolution