Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ

Tiền tệ:


ProSSD 1
1024MB RAM - 20GB SSD Space - 1 vCPU
1 tháng - 270,000.00 VND
3 tháng - 256,500.00 VND
6 tháng - 243,000.00 VND
12 tháng - 229,500.00 VND
24 tháng - 216,000.00 VND
36 tháng - 202,500.00 VND

ProSSD 2
2048MB RAM - 40GB SSD Space - 1 vCPU
1 tháng - 420,000.00 VND
3 tháng - 399,000.00 VND
6 tháng - 378,000.00 VND
12 tháng - 357,000.00 VND
24 tháng - 336,000.00 VND
36 tháng - 315,000.00 VND

ProSSD 3
4096MB RAM - 60GB SSD Space - 2 vCPU
1 tháng - 895,000.00 VND
3 tháng - 850,250.00 VND
6 tháng - 805,500.00 VND
12 tháng - 760,750.00 VND
24 tháng - 716,000.00 VND
36 tháng - 671,250.00 VND

ProSSD 4
8192MB RAM - 90GB SSD Space - 3 vCPU
1 tháng - 1,425,000.00 VND
3 tháng - 1,353,750.00 VND
6 tháng - 1,282,500.00 VND
12 tháng - 1,211,250.00 VND
24 tháng - 1,140,000.00 VND
36 tháng - 1,068,750.00 VND

ProSSD Start
512MB RAM - 12GB SSD Space - 1 vCPU
3 tháng - 150,000.00 VND
6 tháng - 142,500.00 VND
12 tháng - 135,000.00 VND
24 tháng - 127,500.00 VND
36 tháng - 120,000.00 VND

Powered by WHMCompleteSolution