Colocation

Leased Line
Giá 1 tháng - 5,000,000.00 VND + 5,000,000.00 VND Thiết lập chi phí/Hàng tháng
Mặc định 2Mbps trong nước
Colo VDC 25Mbps
Giá 1 tháng - 1,600,000.00 VND + 800,000.00 VND Thiết lập chi phí/Hàng tháng
Data Center: VDC
Domestic internet bandwidth: 25Mbps Full
Abroad internet bandwidth: 25Mbps Shared
Data Transfer: Unlimited
IP: 1
Rack Space: 1U
Power: 300W
IPKVM: Yes
Firewall: optional
Setup Fee: $40.00
Colo VDC 50Mbps
Giá 1 tháng - 2,000,000.00 VND + 800,000.00 VND Thiết lập chi phí/Hàng tháng
Data Center: VDC
Domestic internet bandwidth: 50Mbps Full
Abroad internet bandwidth: 50Mbps Shared
Data Transfer: Unlimited
IP: 1
Rack Space: 1U
Power: 300W
IPKVM: Yes
Firewall: optional
Setup Fee: $40.00
Colo VDC 100Mbps
Giá 1 tháng - 2,900,000.00 VND + 800,000.00 VND Thiết lập chi phí/Hàng tháng
Data Center: VDC
Domestic internet bandwidth: 100Mbps Full
Abroad internet bandwidth: 100Mbps Shared
Data Transfer: Unlimited
IP: 1
Rack Space: 1U
Power: 300W
IPKVM: Yes
Firewall: optional
Setup Fee: $40.00
Colo Viettel 50Mbps
Giá 1 tháng - 1,600,000.00 VND + 800,000.00 VND Thiết lập chi phí/Hàng tháng
Data Center: Viettel
Domestic internet bandwidth: 50Mbps Full
Abroad internet bandwidth: 50Mbps Shared
Data Transfer: Unlimited
IP: 1
Rack Space: 1U
Power: 300W
IPKVM: Yes
Firewall: optional
Setup Fee: $40.00
Colo Viettel 100Mbps
Giá 1 tháng - 2,500,000.00 VND + 800,000.00 VND Thiết lập chi phí/Hàng tháng
Data Center: Viettel
Domestic internet bandwidth: 100Mbps Full
Abroad internet bandwidth: 100Mbps Shared
Data Transfer: Unlimited
IP: 1
Rack Space: 1U
Power: 300W
IPKVM: Yes
Firewall: optional
Setup Fee: $40.00
  • Dịch vụ

Powered by WHMCompleteSolution