Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ

Tiền tệ:


Colo VDC 25Mbps
VDC::Data Center, 25Mbps Full::Domestic internet bandwidth, 25Mbps Shared::Abroad internet bandwidth, unlimited::Data transfer, 1::IP Address, 1U::Rack space, 300W::Power, Yes::IPKVM, optional::Firewall, $40.00::Setup fee
1 tháng - 1,600,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 1,600,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 1,504,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 1,408,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 1,408,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 1,408,022.22 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Colo VDC 50Mbps
VDC::Data Center, 50Mbps Full::Domestic internet bandwidth, 50Mbps Shared::Abroad internet bandwidth, unlimited::Data transfer, 1::IP Address, 1U::Rack space, 300W::Power, Yes::IPKVM, optional::Firewall, $40.00::Setup fee
1 tháng - 2,000,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 2,000,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 1,880,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 1,760,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 1,760,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 1,760,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Colo VDC 100Mbps
VDC::Data Center, 100Mbps Full::Domestic internet bandwidth, 100Mbps Shared::Abroad internet bandwidth, unlimited::Data transfer, 1::IP Address, 1U::Rack space, 300W::Power, Yes::IPKVM, optional::Firewall, $40.00::Setup fee
1 tháng - 2,900,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 2,900,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 2,726,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 2,552,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 2,552,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 2,552,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Colo Viettel 50Mbps
Viettel::Data Center, 50Mbps Full::Domestic internet bandwidth, 50Mbps Shared::Abroad internet bandwidth, unlimited::Data transfer, 1::IP Address, 1U::Rack space, 300W::Power, Yes::IPKVM, optional::Firewall, $40.00::Setup fee
1 tháng - 1,600,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 1,600,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 1,504,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 1,408,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 1,408,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 1,408,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Colo Viettel 100Mbps
Viettel::Data Center, 100Mbps Full::Domestic internet bandwidth, 50Mbps Shared::Abroad internet bandwidth, unlimited::Data transfer, 1::IP Address, 1U::Rack space, 300W::Power, Yes::IPKVM, optional::Firewall, $40.00::Setup fee
1 tháng - 2,500,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 2,500,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 2,350,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 2,200,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 2,200,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 2,200,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Powered by WHMCompleteSolution