Cấu hình gửi mail trong WordPress sử dụng Plugin WP Mail SMTP
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình gửi mail trong WordPress sử dụng Plugin WP Mail SMTP. Nếu...
Hướng dẫn đăng nhập vào tài khoản con
Đối với gói dịch vụ SEO Hosting, khách hàng sẽ được cung cấp một tài khoản chính. Tài khoản này...
Hướng dẫn chuyển tài khoản con sang IP mới
Việc sử dụng nhiều IP trong quá trình SEO là điều cần thiết. Mặc định khi tạo tài khoản con sẽ sử...
Hướng dẫn tạo parked domain cho gói dịch vụ SEO Hosting
Parked domain cho phép chúng ta chạy một website trên nhiều domain khác nhau. Parked domain là...
Hướng dẫn tạo subdomain trên gói dịch vụ SEO Hosting
Subdomain là domain con tồn tại trong domain chính và sử dụng thư mục lưu trữ khác thư mục với...
Hướng dẫn tạo tài khoản con trên gói dịch vụ SEO Hosting
Sau khi đăng ký gói dịch vụ SEO Hosting, khách hàng sẽ nhận được thông tin đang nhập vào giao...
Hướng dẫn tạo tài khoản email trên gói dịch vụ SEO Hosting
Bài viết nãy sẽ hướng dẫn khách hàng cách tạo địa chỉ email trên giao diện SEO Hosting. Khách...
Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên gói dịch vụ SEO Hosting
Bài viết này sẽ hướng dẫn khách hàng quản lý các tài khoản FTP trên giao diện SEO Hosting. Đầu...
Hướng dẫn upload dữ liệu lên SEO Hosting
Khi đăng ký dịch vụ SEO Hosting và khách hàng sẽ có thông tin đăng nhập vào tài khoản chính. Sau...

Powered by WHMCompleteSolution