Cách thay đổi thông tin liên hệ và thông tin đăng nhập.

1. Mục đích:
Bài viết này hướng dẫn khách hàng cách thay đổi thông tin liên hệ và thông tin đăng nhập tài khoản tại trung tâm khách hàng quản lý dịch vụ tại Vinahost.

2. Các thao tác thực hiện:
Khi muốn thay đổi thông tin liên hệ hoặc thông tin đăng nhập tài khoản. Quý khách vui lòng thực hiện như sau:

Truy cập địa chỉ https://secure.vinahost.vn/ac/index.php/ để đăng nhập vào trung tâm khách hàng quản lý dịch vụ tại Vinahost

Thay đổi thông tin liên hệ:

Tại menu phía bên trái,trong tab "Quản lý tài khoản" chọn mục Thông tin tài khoản --> Cập nhật thông tin liên hệ:

Chọn mục cập nhật thông tin liên hệ --> Thông tin liên hệ  [nhập các mục tương ứng] và chọn Xác Nhận sau khi đã cập nhật xong.


Thay đổi thông tin người quản lý :

Chọn mục cập nhật thông tin liên hệ --> Thay đổi thông tin người quản lý  [nhập các mục tương ứng ] và chọn Xác Nhận sau khi đã cập nhật xong.

Thay đổi Mật Khẩu Mới

Chọn mục cập nhật thông tin liên hệ --> Đổi mật khẩu [ Nhập mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu mới], sau đó chọn Xác Nhận sau khi đã cập nhật xong.

Tùy chỉnh bảo mật:

Chọn mục Cập nhật thông tin liên hệ --> Tùy chỉnh bảo mật  [nhập các mục tương ứng ] và chọn Xác Nhận sau khi đã cập nhật xong.

Đây là các bước giúp khách hàng thay đổi thông tin liên hệ và thông tin đăng nhập tài khoản tại trung tâm khách hàng quản lý dịch vụ tại Vinahost. Chúc quý khách hàng thành công.

Powered by WHMCompleteSolution