Làm sao để bổ sung thông tin và quản lý các tài khoản con?

1. Mục đích:
Bài viết hướng dẫn cách bổ sung thông tin và quản lý các tài khoản con tại Trung tâm tài khoản của VinaHost.

2. Các thao tác thực hiện:
Quý khách đăng nhập vào Trung tâm tài khoản của VinaHost:  t
ruy cập vào đường dẫn https://secure.vinahost.vn/ac/index.php và đăng nhập với thông tin tài khoản quý khách đã đăng ký với VinaHost.


2.1. Bổ sung thông tin quản lý tài khoản

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, quý khách có nhu cầu thay đổi thông tin quản lý tài khoản, các bạn thao tác tại menu phía bên trái, trong tab "Quản lý tài khoản" chọn mục Thông tin tài khoản --> Cập nhật thông tin liên hệ

Để tiến hành cập nhập lại thông tin tài khoản, quý khách vào tab " Thay đổi thông tin người quản lý " và điền đầy đủ các thông tin vào mục quý khách cần thay đổi .


Sau khi nhập các mục thông tin thay đổi tương ứng, khách hàng lick vào tab " Xác nhận " để hoàn thành việc thay đổi thông quản lý tài khoản.

2.2. Quản lý tài khoản con:

Trường hợp quý khách thêm người quản lý phụ thứ 2 trở đi thì ta thực hiện các thao tác như sau:
Tại menu phía bên trái, trong tab Quản lý tài khoản chọn mục Thông tin tài khoản => Cập nhật thông tin liên hệ => Thay đổi thông tin người quản lý.

Tại mục Chọn thông tin liên hệ chọn Thêm người quản lý, quý khách nhập thông tin chính xác vào các mục tương ứng:
 
Admin chính có thể setup quyền cho người quản lý phụ bằng cách lick vào ô Chọn để thiết lập quyền truy cập cho tài khoản này và thiết lập mật khẩu cho người đồng quản lý. Cuối cùng chọn Xác nhận để hoàn tất thiết lập tài khoản con.

Powered by WHMCompleteSolution