Quy trình đối soát số liệu
Quy trình đối soát số liệu giữa VinaHost và VNNIC như sau: TT Các bước thực hiện Trách...
Quy trình đổi tên chủ thể tên miền .vn
1. Nguyên tắc thực hiện Nguyên tắc đổi tên chủ thể tên miền (tham khảo tại Điểm 6 Điều 10...
Quy trình đăng ký bảo vệ tên miền .VN
1.      Nguyên tắc thực hiện bảo vệ Bảo vệ các tên miền đã được đăng ký, thuộc đối tượng tên...
Quy trình chuyển đổi tên miền .VN từ NĐK khác về VinaHost (Transfer In)
Nguyên tắc tiếp nhận: Sau 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày tên miền được đăng ký mới; Trước 30...
Quy trình chuyển đổi tên miền .vn từ VinaHost sang NĐK khác (Transfer Out)
Nguyên tắc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” (tham khảo tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số...
Quy trình gia hạn và nhắc gia hạn tên miền .vn đăng ký trực tiếp tại VinaHost
Tên miền .VN khi sắp hết thời gian đăng ký, hệ thống VinaHost sẽ tự động gửi email thông báo đến...
Quy trình thay đổi tên miền được bảo vệ
1. Nguyên tắc thực hiện Nguyên tắc bảo vệ tên miền “.vn” được quy định chi tiết tại Điều 8 Thông...
Quy trình xử lý chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền “.vn” cả gói
Quy trình xử lý chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền “.vn” cả gói như sau: TT Các bước thực...
Quy trình xử lý dịch vụ "Locking Domain"
Quy trình xử lý dịch vụ "Locking Domain" như sau: TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô...
Quy trình xử lý giữ nguyên hiện trạng tên miền “.vn”
Quy trình xử lý giữ nguyên hiện trạng tên miền “.vn” tại VinaHost như sau: TT Các bước...
Quy trình xử lý tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn”
Quy trình xử lý tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn” như sau: TT Các bước thực hiện Trách...
Quy trình xử lý yêu cầu đổi tên chủ thể tên miền “.vn”
Quy trình xử lý yêu cầu đổi tên chủ thể tên miền “.vn” như sau: TT Các bước thực hiện...
Quy trình xử lý yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn”
Quy trình xử lý yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” như sau: STT Các bước...
Quy trình xử lý yêu cầu hoàn trả tên miền “.vn”
Quy trình xử lý yêu cầu hoàn trả tên miền “.vn” như sau: TT Các bước thực hiện Trách...
Quy trình xử lý yêu cầu ký quỹ
Quy trình xử lý yêu cầu ký quỹ như sau: TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả 1...

Powered by WHMCompleteSolution