Quy trình xử lý thu hồi tên miền “.vn”
  1. Nguyên tắc chung xử lý thu hồi tên miền “.vn”: Tên miền “.vn” bị thu hồi trong các trường...
Quy trình xử lý thu hồi tên miền “.vn” quá hạn duy trì
1. Nguyên tắc chung xử lý thu hồi tên miền “.vn” quá hạn duy trì: Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ...

Powered by WHMCompleteSolution