Cài Font cho máy chủ Linux

1. Giới thiệu:
Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt các font True Type trên máy Linux.
Việc cài đặt thêm các font hệ thống sẽ giúp tất cả các người dùng trên server đều có thể truy cập và sử dụng được chúng.

2.Cài đặt font:
Để cài đặt font khách hàng chi việc sao chép các file font có dạng *ttf hay *TTF vào thư mục /usr/share/fonts/ . Khách hàng cùng có thể tạo các thư mục con trong /usr/share/fonts/ và các file font và các thư mục để tiện việc quản lý.
Sau khi chép các file font vào khách hàng chỉ việc chạy lệnh fc-cache -v -f để cài đặt font như hình
                        
Để kiểm tra lại khách hàng có thể dùng lệnh fc-list để hiển thị danh sách font như hình
Để cài đặt font cho một user thì trước tiên khách hàng cần đăng nhập dưới user muốn cài đặt, tạo thư mục mkdir /home/<usernam>/.fonts , sao chép các file font có dạng *ttf hay *TTF vào thư mục và chạy lệnh fc-cache -v -f để cài đặt font.
Tương tự như trên khách hàng có thể dùng lệnh fc-list để kiểm tra lại danh sách font cài đặt

3. Gỡ bỏ font:
Để gỡ bỏ font khỏi máy khách hàng chỉ việc xóa bỏ các file có dạng *ttf và TTF tại các thư mục khách hàng cài đặt, sau đó tiến hành chạy lệnh fc-cache để tiến hành gỡ bỏ font ra khỏi máy

Powered by WHMCompleteSolution