Hướng dẫn khắc phục lỗi “unkown ssl protocol”

1. Giới thiệu:

cURL trong php cung cấp các thư viện và hàm để thực hiện truyền nhận dữ liệu hỗ trợ nhiều giao thức như HTTP, HTTPS, FTP, SMTP …

Tham khảo : http://php.net/manual/en/book.curl.php


2. Một số nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi “Unknown SSL protocol error in connection”
Server không còn hỗ trợ các giao thức cũ như SSL 1.0 và 2.0 thay vào đó là sử dụng các phương thức mã mới nhất và bảo mật hơn như SSL 3.0TSL
Ví dụ: curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLVERSION,3);

Lỗi do bug trong phiên bản libcurl. Ví du: http://curl.haxx.se/mail/tracker-2014-01/0094.html 
Để kiểm tra phiên bản libcurl ta có thể tạo file chứa hàm phpinfo(), sau đó tìm dòng cURL Information. Khi đó ta có thể thông báo với nhân viên kỹ thuật kiểm tra phiên bản libcurl có lỗi gì không từ đó có thể câp nhật phiên bản libcurl mới. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng phiên bản php khác để khắc phuc lỗi (vì mỗi phiên bản php có thể build cùng phiên bản libcurl khác nhau ).

Powered by WHMCompleteSolution