Kloxo - Phần 2 - Quản lý Hosting

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 2 - Quản lý Hosting. Sau khi cài đặt và cấu hình thành công Kloxo, bài viết này hướng dẫn các bạn cách quản lý Hosting.
1. Quản lý Client, Reseller
Truy cập Admin Home| Clients
Để Add một Reseller, chọn mục Add Reseller, ở đây ta chọn Add một Customer. Điền đầy đủ các thông tin trong form yêu cầu. Click Add để hoàn tất tạo một Customer.
Các thao tác như: quản lý FTP, Mail, Database được thực hiện dưới giao diện của một Client. Do đó trước khi thao tác, ta phải chọn 1 Client:
Truy cập Admin Home| Clients| Chọn 1 Client để bắt đầu quản trị.
2. Quản lý Domain, subDomain
Trước khi thêm mới 1 Domain đầu tiên, hệ thống yêu cầu tạo ít nhất 1 DNS.
a. DNS Template
Các bước tạo DNS Template như sau:
Truy cập : Home|Resources|DNS Templates|Add DNS Template.
b. Các bước Add Domain
Truy cập : Home|Resources|Add Domain.
Điền đầy đủ thông tin:
-  Domain Name.
-  Document Root.
-  Chọn DNS Template ta đã tạo ở bước trên.
c. Các bước Add SubDomain
Truy cập : Home|Resources|SubDomain
Điền đầy đủ các thông tin, Click Add để hoàn thành bước thêm mới Subdomain

3. Quản lý FTP Account
Các bước thêm mới FTP Account
Truy cập : Home|Resources| Add FTP Users
4.Quản lý Database - phpMyAdmin
Truy cập Home|Domain|Mysql Databases, để thêm mới một database, chuyển qua tab Add Mysql Database.
Điền đầy đủ thông tin như: Tên database, mật khẩu (có thể dùng chức năng Generate Password để tự động tạo password ngẫu nhiên).
Nếu không tạo được Database là do tài khoản root chưa thiết lập Password Mysql.
Truy cập: Admin Home|Web - Mail - Database| Mysql Password Reset.
Cập nhật Password Root Mysql. Sau đó quay lại bước tạo tài khoản database.
phpMyAdmin dành cho Client
Truy cập Client Home|Mysql Database: Click chọn vào icon phpMyAdmin để truy cập vào giao diện phpMyAdmin cho từng database.
phpMyAdmin dành cho Admin
Truy cập: Admin Home|Web - Mail - Database | Phpmyadmin: Tại đây bạn có thể quản lý tất cả các database trên hệ thống.
Xem thêm toàn bộ bài hướng dẫn tại đây.
Chúc bạn thành công!

Powered by WHMCompleteSolution