Virtualmin - Phần 2 - Cấu trúc giao diện

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 2 - Cấu trúc giao diện.
1. Các thông số cơ bản của webhosting
Khi đăng nhập vào Virtualmin, trang đầu tiên hiển thị các thông số thống kê của host. Các thông số đó bao gồm:
Thống kê sơ lược về tình trạng sử dụng tài nguyên của hệ thống cũng như phiên bản hệ điều hành, Webmin được sử dụng.


- Thông tin các tài khoản được tạo trên Virtualmin


- Tình trạng của các dịch vụ trên host


2. Cấu trúc của giao diện Virtualmin
Virtualmin cho phép chúng ta thực hiện quản lý nhiều chức năng của host, sau đây là một số chức năng cần thiết cho việc tạo một virtual server phục vụ cho việc chạy website.


- Create Virtual Server: Tạo một virtual server tương ứng với tên domain của website.
- Edit Virtual Server: Chỉnh sửa các thông số của virtual server đã tạo trước đó.
- Install Scripts: Cài đặt nhanh các script thông dụng cho virtual server như phpMyAdmin, Roundcube
- Disable and Delete: Cho phép tạm thời khóa một virtual server nào đó hoặc xóa hẳn virtual server này khỏi host.
- Services: Chỉnh các thông số của cấu hình PHP.
- Logs and Reports: Cho phép xem log của website.
- Email Messages: Cho phép tạo và thiết lập mailbox cho người dùng.
- Backup and Restore: Lập lịch backup, backup các thông số cấu hình.

3. Xem mật khẩu của người quản trị một virtual server
Để xem mật khẩu quản trị của một virtual server đã được tạo trước đó ta làm như sau: Vào Virtualmin | Chọn tên virtual server tương ứng cần xem | Chọn Edit Virtual Server | Mục Configurable settings | Administrator password chọn nút show.


Xem thêm toàn bộ hướng dẫn tại đây. Chúc bạn thành công!

Powered by WHMCompleteSolution