Sử dụng mirrors.vinahost.vn

1. Giới thiệu:

Với mục đích tạo hệ thống lưu trữ tài nguyên riêng biệt, tránh phụ thuộc, rủi ro về phía kết nối quốc tế và đảm bảo tốc độ nhanh và ổn định nhất, hiện tại VinaHost đã triển khai và đang sử dụng mirrors của các hãng tại đường dẫn: http://mirrors.vinahost.vn Danh sách các mirrors mà VinaHost đang sử dụng như sau:

Tên mirrors

Đường dẫn

CPAN

http://mirrors.vinahost.vn/CPAN/

CentOS

http://mirrors.vinahost.vn/centos/

EPEL

http://mirrors.vinahost.vn/epel/

Fedora

http://mirrors.vinahost.vn/fedora/

RPMfusion

http://mirrors.vinahost.vn/rpmfusion/

Ubuntu

http://mirrors.vinahost.vn/ubuntu/

OpenVZ

http://mirrors.vinahost.vn/openvz/

Đôi với các mirrors như Fedora, CP AN, Epel, OpenVZ, RPMFUSION đã có đăng ký với nhà cung cấp do vậy trong quá trình sử dụng hệ điều hành của quý khách sẽ tự tìm kiếm và cài đặt từ nguồn gần nhất.

2. Hướng dẫn cài đặt CentOS/Ubuntu Repository VinaHost:

Để sử dụng trực tiếp mirrors của VinaHost cho mục đích cập nhật các gói, nâng cấp hệ điều hành với tốc độ nhanh và ổn định, quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn sau:

Đối với hệ điều hành Redhat, Centos

#wget http://mirrors.vinahost.vn/VinaHost-1-0.noarch.rpm
#rpm -Uhv VinaHost-1-0.noarch.rpm
#yum repolist

 

Đối với hệ điều hành Ubuntu

#wget http://mirrors.vinahost.vn/VinaHost-Ubuntu
#chmod +x VinaHost-Ubuntu
#./VinaHost-Ubuntu
#apt-get update

Powered by WHMCompleteSolution