Hướng dẫn sử dụng FTP client trên Linux command line

1 GIỚI THIỆU
Mục đích của bài viết nhằm hướng dẫn cách thực hiện các thao tác như download/upload dữ liệu thông qua FTP command trên linux

2 FTP COMMANDS

Kết nối FTP Server
#ftp ftp.example.com
Sau đó ta điền thông tin user và password để đăng nhập vào FTP server

Liệt kê file
ftp> ls

Đổi thư mục
ftp> cd tenthumuc

Dowload / Copy file
ftp> get tenfile
ftp> get tenfile tenmoi  // download file về và đặt tên mới

Download nhiều file
ftp> mget * // download tất cả các file
ftp> mget file1 file2 // dowload 2 file một lúc

Thay đổi thư mục ở máy local
ftp> lcd tenthumuc

Hiển thi tên thư mục hiện tại ở máy local
ftp> lcd .

Xóa các file
ftp> delete tenfile

Upload file
ftp> put tenfile
ftp> mput file1 file2 // upload 2 file một lúc

Tạo thư mục
ftp> mkdir tenthumuc

Xóa thư mục
ftp> rmdir tenthumuc

Thiết lập mode FTP
ftp> ascii  // đây là mode mặc định 
ftp> binary // mode giúp truyền các file hình ảnh, file zip ít bị lỗi

Ngoài ra ta có thể xem danh sách các lệnh của FTP
ftp> help

Powered by WHMCompleteSolution