Hướng dẫn cài đặt Cacti

Ở bài viết này, VinaHost hướng dẫn các bạn cài đặt Cacti cho máy chủ.
1 Giới thiệu:
Cacti là một hệ thống monitor được thiết kế để giám sát các máy chủ và thiết bị mạng trong hệ thống.

Cacti được thiết kế để hoạt động dựa trên nền tảng là RRD Tool - một nền tảng cho phép theo dõi trên hệ thống tuy nhiên lại không có giao diện đồ họa. Cacti sẽ lấy các kết quả từ RRD Tool và chuyển thành giao diện dễ hiểu đối với người dùng.

Cacti được viết dựa trên ngôn ngữ chính là PHP và Perl, CSDL chính là MySQL, hoạt động trên giao diện Web, vì vậy để dùng Cacti cần phải cài đặt nó trên một Web server hỗ trợ PHP và MySQL.

2. Các bước thực hiện cài đặt:

Để cài đặt Cacti, bạn thực hiện các bước như sau:

Đầu tiên bạn cài đặt 2 gói sau vào để đảm bảo có đầy đủ các package phục vụ cho quá trình cài đặt:

     rpm –ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

     rpm –ivh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

Sau đó bạn mở file /etc/yum.repo.d/remi.repo và sửa dòng enabled=0 thành enabled=1

2.1. Cài đặt web server

Để cài đặt các gói phục vụ cho web server, bạn dùng lệnh sau:

     yum install httpd httpd-devel mysql mysql-server php-mysql php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-cli php-mysql php-snmp

Lệnh trên sẽ cài đặt các gói Apache, PHP và MySQL để vận hành Cacti. Tiếp theo bạn cài các gói SNMP và RRD Tool để theo dõi.

     yum install net-snmp-utils net-snmp-libs php-pear-Net-SMTP rrdtool

Sau khi hoàn tất cài đặt các dịch vụ trên, các bạn chạy những lệnh sau để kích hoạt các dịch vụ và cho phép các dịch vụ tự khởi động khi boot:

     chkconfig –levels 235 httpd on

     chkconfig –levels 235 msqld on

     chkconfig –levels 235 snmpd on

     service httpd start

     service mysqld start

     service snmpd start

Sau khi khởi động các dịch vụ, bạn chạy lệnh sau để tiến hành cấu hình MySQL lần đầu:

     mysql_secure_installation

Ở hầu hết các câu hỏi, bạn chỉ cần chọn theo mặc định do hệ thống đưa ra, trong quá trình này bạn sẽ được hỏi về password root cho MySQL, lần đầu tiên sẽ là password rỗng và sau đó bạn thay đổi password tùy theo ý thích của mình.

Sau khi thực hiện các thao tác trên, bạn chạy các lệnh sau (bao gồm cả dấu ;) để tạo CSDL cho Cacti hoạt động. (ở đây Vinahost hướng dẫn cách tạo Database tên cacti, user cacti và password Vinahost2014):

     mysql –u root (Nhập password root)

     CREATE DATABASE cacti;

     CREATE USER 'cacti'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Vinahost2014';

     GRANT ALL ON cacti.* to 'cacti'@'localhost';

     FLUSH PRIVILEGES;

     exit

2.2. Cài đặt Cacti

Sau khi hoàn thành các bước cài đặt web server, bước tiếp theo bạn tiến hành cài đặt cacti.

Đầu tiên bạn chuyển vào thư mục /var/www/html bằng lệnh:

     cd /var/www/html

Sau đó tải phiên bản cacti mới nhất về bằng lệnh:

     wget http://www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.8c.tar.gz

Sau khi tải về bạn chạy 2 lệnh sau để giải nén và đổi tên thư mục thành cacti.

     tar –xvzf cacti-0.8.8c.tar.gz

     mv cacti-0.8.8c cacti

Sau khi làm xong thao tác trên các bạn chạy các lệnh sau để nhập CSDL mẫu cho Cacti.

     cd cacti

     mysql –u root –p cacti < cacti.sql (Nhập password root MySQL)

Tiếp theo, bạn cần chỉnh sửa lại file cấu hình của cacti, để thực hiện bạn dùng lệnh:

     vi include/config.php

Tiếp theo các bạn chỉnh sửa những thông số trong file này phù hợp với server.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn có thể tiến hành cài đặt cacti bằng cách truy cập vào địa chỉ web server chứa cacti, nếu bạn thấy hiện màn hình cài đặt là các thông số đã đúng.

Các bạn chỉ cần Next ở các màn hình cài đặt với các thông số mặc định, sau khi cài xong bạn login lần đầu tiên với tên và mật khẩu là admin. Lúc này, bạn sẽ được yêu cầu đổi mật khẩu ngay lần đầu đăng nhập và sau khi đổi password thì bạn sẽ vào giao diện chính của Cacti.

Đến đây là quá trình cài đặt cacti đã hoàn tất và bạn có thể bắt đầu sử dụng cacti ngay từ lúc này.
Chúc bạn thành công!

Powered by WHMCompleteSolution