Cài đặt Plesk Panel 12.5 trên Windows Server 2008

Cài đặt Plesk Panel 12.5 trên Windows Server 2008

1) Phần cứng yêu cầu:

 - RAM: 1 – 2 GB RAM (tối thiểu 1GB RAM)
 - HDD: 32 GB (tối thiếu)
 - OS: Windows Server 2008 SP2 trở lên (Khuyên dùng Windows Server 2012)

Chi tiết quý khách có thể xem tại trang chủ Plesk

2) Các bước cài đặt:

Bài viết này sẽ hướng dẫn cài Plesk trên Windows Server 2008 R2 Enterprise 64bit

+ Download file cài đặt Plesk Panel:
+ Xác nhận thông tin Administrator của VPS/Server:


+ Để cài đặt chọn Install or Upgrade Product:

Chọn gói cài đặt mong muốn:
  - Typical: gói cài đặt chuẩn.
  - Full: gói cài đặt đầy đủ chức năng.
  - Custom: gói cài đặt tùy chọn.

+ Đặt mật khẩu admin cho Plesk Panel để quản lý:

Thời gian cài đặt khoảng 2-3 giờ. Màn hình khi cài đặt thành công.


3) Kích hoạt và sử dụng Plesk Panel 12.5

+ Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất quý khách có thể kết nối từ Client bên ngoài hoặc trực tiếp tại Server theo đường dẫn sau.
   - Client: http://<địa chỉ IP Server>:8880/login_up.php3
   - Server: http://localhost:8880/login_up.php3
Thông tin đăng nhập :
·         Username: admin
·         Password<Password được khởi tạo trong quá trình cài đặt>
+ Điền thông tin về hostname, IP, postcode,... cho Plesk Panel

+ Sau quá trình điền thông tin do Plesk Panel cho phép trial. Click vào 14 day Full feautured trial licenses+ Chọn key trial và kích hoạt
Sau khi hoàn tất bắt đầu sử dụng Plesk Panel 12.5

Chúc quý khách thành công.
Powered by WHMCompleteSolution