Hướng dẫn khôi phục mật khẩu quản trị Drupal

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách khôi phục mật khẩu quản trị Drupal trong trường hợp bạn quên mật khẩu đăng nhập.

1. Giới thiệu:
Thông thường, nếu quên mật khẩu, bạn có thể sử dụng chức năng Reset mật khẩu thông qua e-mail của Drupal. Nhưng trong trường hợp không thể sử dụng email, bạn có thể thực hiện truy vấn SQL trên PHPMyAdmin để cập nhật lại mật khẩu.

2. Cách thực hiện:
- Bước 1: Đăng nhập vào cPanel.
- Bước 2: Truy cập File Manager, vào thư mục public_html chứa mã nguồn của website Drupal tương ứng cần reset password.
- Bước 3: Tạo 1 file .php tương ứng. Ví dụ như pass.php và chèn đoạn code có nội dung như sau vào file:
==========================
<?php
// $Id: index.php,v 1.99 2009/10/15 14:07:25 dries Exp $
/**
* @file
* The PHP page that serves all page requests on a Drupal installation.
*
* The routines here dispatch control to the appropriate handler, which then
* prints the appropriate page.
*
* All Drupal code is released under the GNU General Public License.
* See COPYRIGHT.txt and LICENSE.txt.
*/
/**
* Root directory of Drupal installation.
*/
define('DRUPAL_ROOT', getcwd());
require_once DRUPAL_ROOT . '/includes/bootstrap.inc';
drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL);
require_once 'includes/password.inc';
echo user_hash_password('vinahost');
die();
menu_execute_active_handler();
==========================
Lưu ý: ở user_hash_password
- Bước 4: Truy cập link: http://domain/pass.php để lấy đoạn hash password có dạng mã hóa như sau: $S$Day2z1eV5h8Jc3xIfX0zPSF6pweHNW0HtbebtnwccJX0.QO0g.Bc
- Bước 5: Copy đoạn mã trên và truy cập vào PHPMyAdmin của tài khoản, chọn database tương ứng cho website. Chọn Tables users và gán đoạn mã trên vào.

Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào trang quản trị Drupal bằng thông tin mật khẩu mới. Lưu ý là sau khi đã truy cập được vào website, bạn nên xóa file pass.php vừa tạo để tránh trường hợp bị hack mật khẩu). Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn:
Chúc các bạn thành công!

Powered by WHMCompleteSolution