Hướng dẫn tạo tài khoản email sử dụng Email Hosting

Hướng dẫn tạo tài khoản email sử dụng Email Hosting

Bài viết sau hướng dẫn quý khách tạo và sử dụng các tài khoản email khi đăng ký dùng gói Email Hosting

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Email Hosting.
- Quý khách dùng thông tin mà VinaHost đã gửi qua Email đăng ký gói dịch vụ để đăng nhập vào hệ thống:


Bước 2: Sau khi vào hệ thống quý khách đến mục Email -> Email Accounts.Bước 3: Tại đây quý khách tiến hành tạo các tài khoản email theo ý của mình ví dụ: lienhe@vinahost.vn
- Mục Mailbox Quota: là dung lượng hòm mail mà quý khách quy định cho mỗi tài khoản email khi tạo ra.

- Sau khi đầy đủ thông tin quy khách click vào "Create Account"

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin email vừa tạo đã có trong danh sách hay chưa.

Powered by WHMCompleteSolution