Hướng dẫn cấu hình IPv6 trên hệ điều hành CentOS

Trong bài viết này, phòng kỹ thuật sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình IPv6 trên hệ điều hành CentOS.

Bước 1: Cấu hình file sysctl.conf

Đầu tiên các bạn tiến hành chỉnh sửa file sysctl.conf tại thư mục /etc/, ở đây mình sẽ dùng lệnh vi :

# vi /etc/sysctl.conf

Tại cuối dòng của file, các bạn thêm 2 dònh lệnh sau:

net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 0
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 0
b2

Sau đó save file sysctl.conf lại và thoát khỏi trình biên soạn.


Bước 2: Cấu hình file network

Bước tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình file network tại thư mục /etc/sysconfig/

# vi /etc/sysconfig/network

Thêm dòng lệnh sau tại cuối file:

NETWORKING_IPV6=yes

b2

Sau đó save file network lại và thoát khỏi trình biên soạn.

Bước 3: Cấu hình file card mạng:

Tùy mỗi máy mà tên file này có thể sẽ khác nhau, ở đây file mình sẽ cấu hình là ifcfg-eth0 tại thư mục /etc/sysconfig/network-scripts/

# vi sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Thêm các lệnh sau vào file ( riêng dòng "IPV6INIT=yes" có thể đã có sẵn, các bạn không cần thêm dòng này vào file ):

IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=IPv6-Address
IPV6_DEFAULTGW=IPv6-Gateway

b5

Đối với cấu hình DNS các bạn có thể thêm vào hay không cũng được, ở đây mình cùng DNS của Google.

Sau đó save file lại.

Bước 4: restart Network

Bước cuối cùng, để máy có thể nhận được cấu hình mới, các bạn phải restart Network của máy, các bạn có thể sử dụng lệnh sau:

# /etc/init.d/network/restart
b4

_________________________________________________________________

**Sau khi đã cấu hình IPv6 xong, các bạn tiến hành kiểm tra xem IPv6 đã hoạt động hay chưa bằng các cách sau:
 
1/ Ping trực tiếp đến các địa chỉ IPv6 khác bằng lệnh ping6 :

# ping6 2620:0:ccc::2
b7

2/ Ping đến các trang web có hỗ trợ IPv6, ở đây mình sẽ ping đến Google:
# ping6 ipv6.google.com
b6

3/ Sau khi đã kiểm tra từ máy các bạn ping ra ngoài thành công thì bước tiếp theo sẽ kiểm tra xem ở ngoài có kết nối được IPv6 của các bạn hay không bằng cách vào các trang web test, ví dụ như trang "www.ipv6now.com.au/pingme.php"
Các bạn điền IPv6 của mình vào ô và tiến hành kiểm tra:

b8

Chúc các bạn thành công.

Powered by WHMCompleteSolution