Hướng dẫn cấu hình IPv6 trên hệ điều hành Ubuntu

Trong bài viết kỳ này Phòng Kỹ Thuật Vinahost xin phép hướng dẫn các bạn cách cấu hình IPv6 trên hệ điều hành Ubuntu 16.04.

Bước 1: Edit file sysctl.conf

Note: Bạn đọc có thể dùng trình editor tùy thích để chỉnh sửa file, không bắt buộc phải sử dụng editor giống trong bài viết.

Đầu tiên các bạn tiến hành chỉnh sửa file sysctl.conf tại thư mục /etc/, ở đây mình sẽ dùng lệnh nano:
# nano /etc/sysctl.conf

Tại cuối dòng của file, các bạn thêm 2 dòng lệnh sau:

net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 0
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 0Sau đó lưu file lại bằng tổ hợp lệnh Ctrl + X chọn Yes để save và thoát khỏi trình biên soạn.

Bước 2: Edit file interfaces

File cuối cùng cần chỉnh sửa là file interfaces nằm ở đường dẫn /etc/network/interfaces

# nano  /etc/network/interfaces

Thêm nội dung giống như sau vào cuối file

auto ens18
iface ens18 inet6 static
        address 2401:5f80:5001:3::4
        netmask 64
        gateway 2401:5f80:5001:3::1
        dns-nameservers 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844Chú ý dòng address và gateway các bạn nhập vào IPv6 mà các bạn nhận được từ Provider nhé

Đối với cấu hình DNS mình khuyên các bạn thêm vào tại file này luôn để không phải edit ở file /etc/resolve.conf

Ở đây server mình đang dùng card mạng ens18 là card mạng chính, các bạn có thể detect tên card mạng đang dùng bằng lệnh

# ip addr show

Thực hiện Save file lại khi đã hoàn tất cấu hình

Bước 3: Thực hiện restart lại network

# /etc/init.d/networking restartTới đây thì có vẻ cấu hình Ok rồi đấy, giờ kiểm tra xem server đã ra mạng được chưa nhé

_________________________________________________________________

**Sau khi đã cấu hình IPv6 xong, các bạn tiến hành kiểm tra xem IPv6 đã hoạt động hay chưa bằng các cách sau:

1/ Ping trực tiếp đến các địa chỉ IPv6 khác bằng lệnh ping6:
# ping6 2620:0:ccc::2Như vậy là OK rồi nè

2) Ping tới các domain hỗ trợ IPv6 để kiểm tra cấu hình nameserver ( các bạn dùng domain ipv6.google.com cho nhanh và dễ nhớ nhé):

# ping6 ipv6.google.comOK nameserver đã phân giải thành công

3/ Sau khi đã kiểm tra từ máy các bạn ping ra ngoài thành công
thì khoan mừng vội, vì đa phần các server Ubuntu đều chạy webserver nên cần phải kiểm tra kết nối từ bên ngoài vào

Các bạn truy cập vào link sau: www.ipv6now.com.au/pingme.php

Nhập IPv6 các bạn đã cấu hình ở trên, trong bài này IPv6 của mình là: 2401:5f80:5001:3::4Nếu trang web phản hồi giống như hình trên thì xin chúc mừng, các bạn đã cấu hình IPv6 cho server/VPS thành công rồi đó

Chúc các bạn thành công

Trân trọng

Powered by WHMCompleteSolution