Hướng dẫn cấu hình email sử dụng SSL trên outlook

Bài viết sau sẽ hướng dẫn quý khách cách cấu hình dùng SSL cho email trên Outlook. Việc này sẽ có lợi cho quý khách sử dụng mail thông suốt hơn khi quý khách đi công tác nước ngoài vì các nhà mạng ở một số quốc gia hiện nay đã chặn port 25 và bắt buộc phải sử dụng SSL cho việc gửi/nhận mail. Để thực hiện việc này quý khách làm như sau:

Bước 1. Vào File -> Account Settings -> Account ASettings.Bước 2. Chọn tài khoản email -> Change.Bước 3. Chọn More Settings.Bước 4. Chọn vào This server requires an encrypted connection (SSL), Tại ô Outgoing server (SMTP) điền 465 và chọn SSL tại dòng Use the following type of encrypted connection. -> OK.
Nếu các bạn dùng IMAP thì tại ô Incomming server giá trị sẽ là 993.
Bước 5. Chọn Next. Nếu Status đều Completed thì đã thành công. -> Close -> Finish.Tiếp theo các bạn hãy thử kiểm tra việc gửi/nhận mail bằng SSL nhé. Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau:


Chúc các bạn thành công.


Powered by WHMCompleteSolution