Quy trình xử lý yêu cầu đăng ký tên miền dưới “.gov.vn”

Quy trình xử lý yêu cầu đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” tại NĐK VinaHost VinaHost như sau:
1. Nguyên tắc thực hiện:

*** Nguyên tắc đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” được quy định chi tiết tại Điều 13 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo các quy định sau:

  • Đối tượng được đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” bao gồm:

a. Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được quy định tại các Luật về tổ chức Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

b. Các đơn vị nằm trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước quy định tại điểm (a) ở trên.

  • Tên miền “.gov.vn” phải đặt theo tên gọi của cơ quan, đơn vị một cách cụ thể, rõ ràng, dễ phân biệt với tên của các tổ chức khác và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được quy định tại các văn bản ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị đăng ký sử dụng tên miền “.gov.vn”
  • Người chịu trách nhiệm quản lý tên miền “.gov.vn” phải là người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền thuộc cơ quan, đơn vị đăng ký tên miền theo quy định của pháp luật; Bản khai đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” theo mẫu quy định tại Website của các Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong nước.

*** Cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tại các Nhà đăng ký tên miền và được xét duyệt theo nguyên tắc tiền kiểm như sau: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong nước có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho VNNIC để xem xét quyết định. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, VNNIC thông báo kết quả xử lý cho Nhà đăng ký tên miền “.vn”  bằng đường thư điện tử để phối hợp thực hiện và yêu cầu Nhà đăng ký thông báo kết quả xử lý cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Quy trình thực hiện:

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả
1 Hoàn thiện thủ tục đăng ký và tiền kiểm hồ sơ  theo đúng đối tượng được quy định Chủ thể Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký đúng đối tượng theo hướng dẫn của NĐK VinaHost
NĐK VinaHost Tiếp nhận hồ sơ và tiền kiểm hồ sơ của chủ thể.
2 NĐK VinaHost chuyển hồ sơ tới VNNIC xét duyệt NĐK VinaHost Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, NĐK VinaHost chuyển hồ sơ đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” đã tiếp nhận của chủ thể tới VNNIC để xem xét quyết định.
VNNIC
3 VNNIC thông báo cho NĐK VinaHost kết quả xét duyệt hồ sơ VNNIC Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, VNNIC xét duyệt và thông báo kết quả xử lý:
NĐK VinaHost Trường hợp hồ sơ hợp lệ: NĐK VinaHost thực hiện theo bước 4;
NĐK VinaHost, VNNIC Trường hợp hồ sơ chưa đủ sở cứ (chưa rõ về đối tượng đăng ký, hoặc ý nghĩa tên miền đăng ký): VNNIC yêu cầu NĐK VinaHost liên hệ với chủ thể cung cấp thêm các giấy tờ xác minh (bản cam kết và giải trình việc đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” theo mẫu đăng tải trên website NĐK VinaHost, hoặc các giấy tờ khác);
NĐK VinaHost, VNNIC Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: VNNIC yêu cầu NĐK VinaHost thông báo cho chủ thể và nêu rõ lý do từ chối.
4 Thực hiện việc đăng ký tên miền NĐK VinaHost Trường hợp hồ sơ được VNNIC đồng ý, NĐK VinaHost thực hiện việc đăng ký tên miền lên hệ thống và thông báo kết quả cho chủ thể.
5 Đưa tên miền và sử dụng Chủ thể  Để đưa tên miền vào hoạt động, chủ thể liên hệ với NĐK VinaHost để được hướng dẫn về các dịch vụ giá trị gia tăng trên tên miền (như khai báo tên miền – DNS hosting, cài đặt thông số Website, …).
NĐK VinaHost (NĐK VinaHost thực hiện việc khai báo các bản ghi theo yêu cầu của chủ thể nếu máy chủ DNS chuyển giao tại NĐK VinaHost, hoặc hướng dẫn chủ thể liên hệ với nơi cung cấp dịch vụ mà chủ thể đã đặt máy chủ DNS chuyển giao để được hỗ trợ).

*** Liên hệ VinaHost để được hỗ trợ:

  • Trụ sở: 351/31 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
  • Emailcskh@vinahost.vn (Chăm sóc khách hàng), support@vinahost.vn (Hỗ trợ kỹ thuật), billing@vinahost.vn (Thanh toán)
  • Điện thoại1900 6046 (Ext. 1 – Chăm sóc khách hàng, Ext. 3 – Hỗ trợ kỹ thuật, Ext. 4 – Thanh toán)
  • LiveChat: https://livechat.vinahost.vn/chat.php?a=66634&hfk=MQ__

Powered by WHMCompleteSolution