Hướng dẫn cách test website khi chưa trỏ domain về Vinahost

1. Giới thiệu:
Bạn là khách hàng share hosting của Vinahost nhưng không đăng ký domain tại Vinahost. Sau khi đăng ký gói hosting bạn phải trỏ domain về địa chỉ ip của Vinahost.
Tuy nhiên, nếu còn đang sử dụng hosting ở nhà cung cấp khác, bạn cũng có thể cấu hình để kiểm tra và chuyển dữ liệu về Vinahost. Khi chắc chắn mọi thứ đã ổn định thì có thể trỏ domain để website hoạt động bình thường.

2. Nguyên tắc cơ bản:

Cần phân giải domain của bạn (ví dụ yourdomain.com) về địa chỉ ip của Vinahost (ví dụ 210.211.110.131). Việc phân giải này được thực hiện qua DNS nhưng chúng ta có thể can thiệp vào việc phân giải domain ngay tại máy tính của mình, bằng cách chỉ định yourdomain.com có ip là 210.211.110.131.

3. Hướng dẫn chi tiết cách thực hiện:

a. Cấu hình file hosts

Thêm một dòng sau đây vào cuối file hosts

210.211.110.131 yourdomain.com

Ứng với từng hệ điều hành khác nhau thì filehosts trong các thư mục tương ứng.

+ Hệ điều hành Windows: File hosts trong thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc

+ Hệ điều hành Linux: File hosts trong thư mục /etc

+ Hệ điều hành Mac: File hosts trong thư mục /private/etc

b. Xóa cache DNS để đảm bảo sẽ truy cập đúng

+ Windows: Vào CMD tại dấu nhắc lệnh gõ lệnh ipconfig /flushdns

+ Linux: Trong terminate gõ lệnh: service nscd restart

+ Mac: Gõ dòng lệnh trong cửa sổ Terminal: dsCacheutil –flushCache

c. Kiểm tra

+ Truy cập trực tiếp vào website để kiểm tra. Bạn truy cập yourdomain.com bằng trình duyệt để kiếm tra, lúc này sẽ là website được đặt trên Vinahost.

+ Truy vấn DNS bằng nslookup.

Gõ lệnh nslookup tại cửa sổ dòng lệnh (của cả 3 hệ điều hành). Sau đó nhập domain cần kiểm tra là yourdomain.com, nếu kết quả tra về IP 210.211.110.131 là đúng.

Powered by WHMCompleteSolution