English content will be added shortly
English content will be added shortly
Hướng dẫn cài đặt DKIM với Exim trên DirectAdmin
Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt DKIM với Exim trên DirectAdmin.Để cài đặt DKIM, bạn cần phải có...
Hướng dẫn cài đặt SSL trên DirectAdmin
Bài viết sau sẽ hướng dẫn cài đặt SSL trên DirectAdmin. Thao tác thực hiện sau đây: Lưu ý: để...
Hướng dẫn cấu hình Catch-All email trên DirectAdmin
Bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình Catch-All email trên DirectAdmin.1. Định nghĩa:Catch-all email...
Hướng dẫn cấu hình Cronjob trên DirectAdmin
Bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình Cronjob trên DirectAdmin trên hosting của mình. Các bước thực...
Hướng dẫn cấu hình email chuyển tiếp trên DirectAdmin
Bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình email chuyển tiếp trên DirectAdmin. Khi có nhiều địa chỉ email...
Hướng dẫn cấu hình parked domain trên DirectAdmin
Bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình parked domain trên DirectAdmin.1. Parked Domain là gì?Parked...
Hướng dẫn cấu hình URL redirects trên DirectAdmin
Để cấu hình URL redirect trên DirectAdmin, các bạn thực hiện thao tác như sau: B1. Login vào...
Hướng dẫn gán tên miền vào hosting DirectAdmin
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn gán tên miền vào hosting DirectAdmin. Thao tác thực hiện như...
Hướng dẫn kiểm tra log hệ thống với Direct Admin
Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra log truy cập với Direct Admin. Thao tác thực hiện như...
English content will be added shortly
English content will be added shortly
Hướng dẫn sử dụng File Manager trên DirectAdmin
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng File Manager trên DirectAdmin. Trên Direct Admin (DA) có...
Hướng dẫn tạo bộ lọc mail SPAM Filter trên DirectAdmin
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo bộ lọc mail SPAM Filter trên DirectAdmin qua bài viết và video...
Hướng dẫn tạo database với Direct Admin
 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo database với Direct Admin qua 4 bước đơn giản. 1- Đăng...
Hướng dẫn tạo email account với Direct Admin
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo email account với Direct Admin qua các bước đơn giản sau...
Hướng dẫn tạo email trả lời tự động Autoresponders
Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn tạo email trả lời tự động Autoresponders trên hosting...
Hướng dẫn tạo hosting trên DirectAdmin
Bài viết hướng dẫn các bạn tạo hosting trên DirectAdmin. Các bước thực hiện như sau: 1. Đăng...
Hướng dẫn tạo Mailing List trên Direct Admin
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo Mailing List trên Direct Admin. Khi thường xuyên có nhu cầu...
Hướng dẫn tạo subdomain
Bài viết sau đây hướng dẫn các bạn tạo subdomain. Các bước thực hiện như sau.1. Truy cập vào giao...
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email không cần đăng nhập DirectAdmin
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi mật khẩu email không cần đăng nhập DirectAdmin. Nếu bạn...
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin
Các bước thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin khá đơn giản, quý...
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu trong DirectAdmin
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu truy cập Trong DirectAdmin sẽ có 3 loại mật khẩu truy cập...
Hướng dẫn xem và cập nhật thống kê dung lượng ổ cứng trên DirectAdmin
Để xem và cập nhật thống kê dung lượng ổ cứng trên DirectAdmin, bạn vui lòng xem bài hướng dẫn...
Tại sao nên sử dụng Direct admin
Tại sao nên sử dụng Direct admin? Bài viết này cung cấp cho bạn thông tin về các ưu điểm của...

Powered by WHMCompleteSolution