Hướng dẫn kiểm tra dung lượng ổ cứng đang sử dụng của gói dịch vụ shared hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn kiểm tra dung lượng ổ cứng đang sử dụng của gói dịch vụ shared hosting.
1. Các lỗi thường gặp
Khi bạn đăng nhập cpanel có thể gặp lỗi trắng trang hay bị lỗi như hình dưới đây:

Nguyên nhân lỗi là do bạn đã dùng hết hoặc vượt quá dung lượng quota cho phép của gói hosting.
2. Cách xử lý
Bạn có thể xử lý bằng 1 trong 2 cách dưới đây.
a. Xóa các file không cần thiết thông qua giao thức FTP 
- Để đăng nhập vào hosting qua FTP, bạn có thể tham khảo bài viết này http://vinahost.vn/ac/knowledgebase/19/Cach-s-dng-phn-mm-FTP-client--upload-file-len-may-ch.html .
- Sau khi xóa các file không cần thiết để giải phóng quota, dung lượng quota sử dụng phải dưới hoặc bằng dung lượng quota của gói hosting được cung cấp. Bạn vui lòng đăng nhập lại qua cPanel nếu vẫn xảy ra lỗi trên, nguyên nhân là do quota chưa được cập nhật. Lúc này bạn sẽ tiếp tục xóa thư mục .cpanel và thử đăng nhập lại
b. Xóa các file không cần thiết qua ssh.
- Để đăng nhập qua ssh, bạn có thể thao khảo bài viết này http://vinahost.vn/ac/knowledgebase/84/Kt-ni-ti-may-ch-qua-SSH-vi-chng-trinh-Putty.html.
- Các lệnh cơ bản để tìm, xem dung lượng file và xóa file trong linux :
+ Để tìm kiếm các file có dung lượng trên 20 MB bạn có thể dùng lệnh sau  find ./ -type f -size +20M -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }' , bạn có thể tự điều chỉnh dung lượng file tại -size cho phù hợp.
+ Dùng lệnh rm " đường dẫn file" để xóa file. Ví dụ : dùng lệnh rm ./public_html/test.rar để xóa file test.rar nằm trong thư mục public_html
+ Dùng lệnh dh -sh " đường dẫn file hoặc thư mục " để xem dung lượng file hoặc thư mục Ví dụ : du -sh ./public_html/test.rar để xem dung lượng file test.rar
- Sau khi xóa các file không cần thiết để giải phóng quota, dung lượng quota sử dụng phải dưới hoặc bằng dung lượng quota của gói hosting được cung cấp. Bạn vui lòng đăng nhập lại qua cpanel nếu vẫn xảy ra lỗi trên là do quota chưa được cập nhật, bạn tiếp tục xóa thư mục .cPanel và thử đăng nhập lại.
Chúc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Hướng dẫn thao tác restore mã nguồn và database với R1Soft

Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách thao tác thực hiện restore mã nguồn và database website của...

Log file của cPanel

Log file của cPanel được lưu tại thư mục /usr/local/cpanel/logs/, gồm có các file chính sau:...

Hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassin

Bài viết sau sẽ hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassin. SpamAssassin là hệ...

Cách khắc phục lỗi "Sorry, a DNS entry already exists, please delete it first (from all servers in the dns cluster) - WHM"

Đôi khi tiến hành thêm một domain mới trong WHM, bạn có thể nhận được một lỗi như hình. Bài viết...

Hướng dẫn quản lý tập tin trên cPanel

Bài viết này sẽ hướng dẫn quản lý tập tin trên cPanel. Các bước thực hiện cấu hình như sau: B1....

Powered by WHMCompleteSolution