Kloxo - Phần 1 - Giới thiệu Kloxo và cách cài đặt

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 1 - Giới thiệu Kloxo và cách cài đặtKloxo là một trong những Control Panel miễn phí đầy đủ, hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Các Dedicated, VPS sử dụng Kloxo sẽ tiết kiệm được chi phí mà hiệu năng quản trị hoàn toàn tương đương với các Control Panel có phí như cPanel.
1. Giới thiệu
Tiền thân của Kloxo được biết với tên LxAdmin, ban đầu giới hạn trong 40 domains, tuy nhiên sau này LxAdmin được đổi tên thành Kloxo với chính sách miễn phí hoàn toàn, phiên bản mới nhất hiện tại hỗ trợ không giới hạn domains.
Trang chủ:  http://lxcenter.org/
2. Cài đặt
a. Yêu cầu hệ thống:
-  Hệ điều hành CentOS hoặc RedHat 5.x (Không hỗ trợ CentOS 6.x)
-  Tối thiểu 256 MB RAM
-  Tối thiểu 2GB ổ đĩa trống.
b. Đầu tiên, thực hiện Disable SELinux
Edit file: /etc/sysconfig/selinux , sau đó sửa dòng selinux=disabled
 #  su - root
setenforce 0
Kiểm tra lại trạng thái đã disabled hay chưa:
 #/usr/sbin/sestatus
Tiếp theo, Installing Kloxo
Nếu trên máy chủ ta chưa cài Mysql, thì ta làm như sau:
 #  su - root
 #  yum install -y wget
 #  wget  http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh
 #  sh ./kloxo-installer.sh --type=master
Nếu đã cài Mysql phải khai báo thêm mật khẩu root mysql:
su - root
yum install -y wget
wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh
sh ./kloxo-installer.sh --type=<master/slave> --db-rootpassword=PASSWORD
Sau khi cài đặt Kloxo thông tin truy cập như sau:
http://YOUR_SERVER_IP:7778
Username: admin
Password: admin
3. Cấu hình thông số ban đầu
Khi lần đầu tiên login vào hệ thống sẽ yêu cầu thay đổi mật khẩu admin cho Kloxo, mật khẩu này sẽ khác so với mật khẩu khi cài đặt ban đầu.
Tiếp theo, hệ thống yêu cầu chấp nhận chính sách bảo mật của Kloxo, nhấn vào “Click here to configure Lxguard” để đồng ý chấp nhận chính sách.
 Alert: Lxguard for this server is not configured. Please Click here to configureLxguard since it is very important that you understand what it does. Lxguard is critical for the security of your server, at the same time, it can block your own
 IP address from accessing the server, which can be frustrating if you don’t know what’s happening.
Alert: The identification name for your mail server is not set. This means thatmany public mail servers like hotmail will reject mails from your server. Click here to set it.


Alert: The ssh port for this server is not set. It is a good idea to change it tosomething other than the default 22. Please click here to change: . If you want to keep the ssh port to 22 and still avoid this message, go to the page, and set it forcibly to 22, and the warning will not be displayed again.
Xem thêm toàn bộ bài hướng dẫn tại đây.
Chúc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

zPanel - Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Tài liệu hướng dẫn sử dụng.Zpanel là...

zPanel - Phần 1 - Giới thiệu và cài đặt

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Phần 1 - Giới thiệu và cài đặt.1....

Litespeed - Đổi mật khẩu quản lý của Litespeed control panel

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các kiến thức về Litespeed - Đổi mật khẩu quản lý của Litespeed...

Kloxo - Phần 5 - Các lỗi thường gặp và tài liệu tham khảo

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 5 - Các lỗi thường gặp và tài...

Virtualmin - Phần 4 - Cài đặt scripts thông dụng

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 4 - Cài đặt scripts thông...

Powered by WHMCompleteSolution