Kloxo - Phần 5 - Các lỗi thường gặp và tài liệu tham khảo

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Kloxo - Phần 5 - Các lỗi thường gặp và tài liệu tham khảo.
1. Các lỗi thường gặp
a. Không nhận domain.
Sau khi Add domain trong Kloxo và đã thực hiện thao tác trỏ IP của domain về server Kloxo, tuy nhiên khi gõ tên miền chỉ hiện trang default Kloxo như sau:
Tiến hành chạy script để fix lỗi trên.
# script/fixweb
Chạy scrip fix lỗi cho Webmail.
# script/fixwebmail
Reboot lại máy chủ
# reboot
b. Không start được httpd trong Kloxo.
Cài đặt lại apache:
#yum reinstall httpd
Update cho apache
#httpd -v
Xóa các file sau
rm -f /home/httpd/conf/domains
rm -f /home/httpd/conf/default/webmail_redirect.conf
Chạy script fix cho các tài khoản hosting trên Kloxo
#/script/fixweb
#reboot
Trong trường hợp httpd lỗi nghiêm trọng, nên đăng nhập vào Kloxo backup toàn bộ dữ liệu sau đó tiến hành cài đặt lại VPS và Kloxo, cuối cùng restore lại với bản backup từ trước.
2. Tài liệu tham khảo
Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về Kloxo tại các trang dưới đây:
-  Website:  http://lxcenter.org/software/kloxo
-  Wiki:  http://wiki.lxcenter.org/tiki-index.ph
Xem thêm toàn bộ bài hướng dẫn tại đây.
Chúc bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Virtualmin - Phần 2 - Cấu trúc giao diện

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 2 - Cấu trúc giao diện. 1....

Virtualmin - Phần 3 - Tạo một virtual server (main domain)

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 3 - Tạo một virtual server...

Giới thiệu NodeJS

Bài viết sau sẽ giới thiệu NodeJS Node.js cho các bạn. Đây là một nền tảng sử dụng V8 JavaScript...

Virtualmin - Phần 4 - Cài đặt scripts thông dụng

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về Virtualmin - Phần 4 - Cài đặt scripts thông...

zPanel - Phần 3 - Quản lý Email

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về zPanel - Phần 3 - Quản lý Email.Giao diện...

Powered by WHMCompleteSolution