Tạo cơ sở dữ liệu MySQL mới

Bạn có thể làm theo các bước sau để tạo cơ sở dữ liệu MySQL mới.

1. Đăng nhập vào hệ thống quản lý hosting cPanel.
2. Chọn chức năng "Tạo cơ sở dữ liệu mới" trong phần Quản lý cơ sở dữ liệu tại danh mục bên trái và làm theo các bước chỉ dẫn.
           
hoặc

 Chọn chức năng "Danh sách cơ sở dữ liệu MySQL"
trong phần Quản lý cơ sở dữ liệu tại danh mục bên trái và điền vào hộp thoại Create New Database, sau đó bấm nút "Create Database". Bạn cũng có thể thực hiện các tác vụ quản lý khác (tạo tài khoản MySQL, kiểm tra dung lượng, xóa cơ sở dữ liệu) trong phần "Danh sách cơ sở dữ liệu MySQL" này.
           

Lưu ý:

- Tên cơ sở dữ liệu sẽ được gắn prefix là username_ (username là tên sử dụng của bạn). Ví dụ, tên sử dụng của bạn là demo, khi bạn tạo cơ sở dữ liệu blog, tên đầy đủ của cơ sở dữ liệu là demo_blog. Bạn sẽ cần sử dụng tên đầy đủ demo_blog để cấu hình kết nối tới cơ sở dữ liệu.

- Ngoài tài khoản chính của bạn, bạn có thể (và nên) tạo các tài khoản MySQL khác để truy cập cơ sở dữ liệu (làm tăng tính bảo mật và đảm bảo cấu hình các bộ mã kết nối tới cơ sở dữ liệu linh hoạt hơn). Các tài khoản MySQL này cũng sẽ được gắn prefix là username_, và bạn cần cấu hình quyền truy cập cho các tài khoản này (theo các bước của hướng dẫn "Tạo cơ sở dữ liệu mới" hoặc chức năng Add User to Database trong phần "Danh sách cơ sở dữ liệu MySQL").

Powered by WHMCompleteSolution