Hướng dẫn cấu hình Catch-All email trên DirectAdmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình Catch-All email trên DirectAdmin.
1. Định nghĩa:

Catch-all email là tính năng dùng để nhận toàn bộ thư gửi đến domain của bạn khi địa chỉ người nhận không chính xác hoặc không tồn tại. Ví dụ: bạn có một domain là domain.com và  email là myname@domain.com nhưng người gửi mail lại đánh nhầm địa chỉ là miname@domain.com thì khi đó email được gửi đó quý khách vẫn có thể nhận được nếu cấu hình Catch-all.
2. Mục đích:
Việc cấu hình catch-all email giúp bạn có thể nhận được các  email (gửi đến @domain.com) bị gửi sai địa chỉ. Vậy các email gửi sai này sẽ được nhận ở đâu? Rất đơn giản, các email này sẽ được nhận vào 1 tài khoản email do bạn cấu hình, chẳng hạn như info@domain.com 
3. Các bước thực hiện
Để cấu hình catch-all email bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

a.  Đăng nhập vào giao diện quản lý DirectAdmin.

b. Vào menu E-mail Management => Catch-All E-mail.


c. Tại đây bạn có 3 lựa chọn.
- Fail: thông báo địa chỉ người nhận không tồn tại.
Ignore: bỏ qua email và không thông báo.
Address: chọn địa chỉ email sẽ nhận email catch-all.

Để cấu hình Catch-All quý khách chọn vào Address và điền địa chỉ email sẽ nhận tất cả các email gửi sai địa chỉ người nhận. Bạn có thể điền 1 email bất kỳ hoặc email có sẵn trên hosting tại mục account.... Cuối cùng chọn Update để lưu thiết lập.

Chúc các bạn thành công!

Powered by WHMCompleteSolution