Hướng dẫn sử dụng tính năng chuyển tiếp mail - Mail forwarders

Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng tính năng chuyển tiếp mail - Mail forwarders và cấu hình chuyển tiếp domain email (Email domain forwarders).
1. Chuyển tiếp tài khoản email (Email account forwarders)
Tính năng chuyển tiếp mail cho phép bạn gởi một bản sao của tất cả mail từ một địa chỉ email đến một địa chỉ email khác trong cùng domain (Tính năng chuyển tiếp tới Gmail, Yahoo, Hotmail bị khóa trên mail server VinaHost). Tính năng này rất khả dụng trong trường hợp bạn sở hữu nhiều địa chỉ email và không muốn phải tốn thời gian để vào từng hòm thư của từng email để kiểm tra mail. Dưới đây là ví dụ cụ thể:
Bạn có hai tài khoản email khác nhau là test1@vinahostdemo.com và test2@vinahostdemo.com. Nếu bạn đã cấu hình chuyển tiếp mail từ test1@vinahostdemo.com đến test2@vinahostdemo.com thì chỉ cần check mail ở hòm thư test2@vinahostdemo.com, không cần phải check mail ở hòm thư test@vinahostdemo.com vì tất cả mail của hòm thư này đã được copy đến hòm thư test2@vinahostdemo.com.
Các bước thực hiện cấu hình như sau:
B1.  Đăng nhập vào cPanel hosting của bạn.
B2. Vào menu Quản lý hòm thư điện tử và Chuyển tiếp email.
 1
B3. Tại Email Account Forwarders, chọn vào button Add Forwarder.

B4.
Sau khi chọn buttun Add Forwarder, giao diện Add a New Fowarder sẽ hiện lên. Lúc này bạn cần điền địa chỉ email cần chuyển tiếp tại dòng Address to Forward, địa chỉ email đích cần chuyển tiếp đến tại dòng Forward to email address sau đó chọn Add Forwarder.

Nếu nhận được thông báo All email sent to test1@vinahostdemo.com will now be copied to test2@vinahostdemo.com nghĩa là bạn đã thực hiện thành công.

Để gỡ bỏ cấu hình chuyển tiếp email vừa rồi, bạn chọn vào Delete ở dòng email forward tương ứng.
 
 2. Chuyển tiếp domain email (Email domain forwarders):
Một tính năng cộng thêm của thao tác trên là chuyển tiếp tất cả các email từ domain này đến domain khác thông qua cấu hình Email domain forwarders. Điều này có nghĩa là:
- Email đến user1@vinahostdemo.com sẽ được chuyển tiếp đến user1@gmail.com.
- Email đến user2@vinahostdemo.com sẽ được chuyển tiếp đến user2@gmail.com.
- Email đến user3@vinahostdemo.com sẽ được chuyển tiếp đến user3@gmail.com.
- ….
Các bước cấu hình như sau:
B1. Đăng nhập vào cPanel, vào menu Quản lý hòm thư điện tử => Chuyển tiếp email như đã thực hiện ở mục 2.
B2. Ở phần Email domain forwarders, chọn button Add Domain Forwarder.
5

B3
. Ở phần Add a new  domain forwarder, bạn điền domain cần chuyển tiếp email đến sau đó chọn Add Domain Forwarders.
 
Nếu nhận được thông báo “All email sent to vinahostdemo.com will now be copied to gmail.com” nghĩa là bạn đã cấu hình thành công.

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Cách tạo một cuộc khảo sát sử dụng Email Marketing.

Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng Email Marketing để tạo một cuộc khảo sát bằng cách...

Cấu hình catch-all email trên Email Hosting

Cấu hình catch-all email trên Email Hosting giúp bạn có thể nhận được email này ở một địa chỉ...

Hướng dẫn import danh sách trên email marketing

Để nhập một list danh sách email marketing từ file quý khách thực hiện các thao tác sau: Quý...

Cấu hình catch-all email trên Email Hosting

Cấu hình catch-all email trên Email Hosting giúp bạn có thể nhận được email này ở một địa chỉ...

Hướng dẫn xem thống kê chiến dịch email đã gửi với Email Marketing

Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách thao tác xem thống kê về chiến dịch email đã gửi với dịch vụ...

Powered by WHMCompleteSolution