Cài đặt lại hệ điều hành

200,000 VND

D?nh cho m?y ch? v?t l? v? m?y ch? thu? ch? ??t

Chống tấn công DDOS

500,000 VND
1 tháng

D?nh cho m?y ch? v?t l? & m?y ch? thu? ch? ??t

Giải pháp

0 VND

NFS Backup

2,000,000 VND
1 tháng

Dịch vụ quản trị máy chủ ảo có giới hạn

100,000 VND
1 tháng

Dịch vụ quản trị máy chủ ảo trọn gói

1,000,000 VND
1 tháng

Premium Support

2,000,000 VND
1 tháng

D?ch v? qu?n tr? m?y ch? tr?n g?i / Full server management service