Cài đặt lại hệ điều hành

200,000 VND

D?nh cho m?y ch? v?t l? v? m?y ch? thu? ch? ??t

Chống tấn công DDOS

500,000 VND
Monthly

D?nh cho m?y ch? v?t l? & m?y ch? thu? ch? ??t

Giải pháp

0 VND

NFS Backup

2,000,000 VND
Monthly

Dịch vụ quản trị máy chủ ảo có giới hạn

100,000 VND
Monthly

Dịch vụ quản trị máy chủ ảo trọn gói

1,000,000 VND
Monthly

Premium Support

2,000,000 VND
Monthly

D?ch v? qu?n tr? m?y ch? tr?n g?i / Full server management service